-en unik nytænker inden for kommunikation og pædagogik

Howard Gardner har udgivet mere end 20 bøger om emner inden for læring, psykologi, kommunikation, kreativitet, kunstforståelse og ledelse.

Howard Gardner er bedst kendt for sin teori om multiintelligens (MI). I bogen ”Frames of mind” beskriver han, hvordan – og hvorfor – mennesket har 7 intelligenser og ikke kun én, som der ofte refereres til.

Gardners banebrydende arbejde har forandret verden med hensyn til pædagogik og kommunikation.

Howard Gardner er professor i pædagogik ved Harvard og professor i neurologi ved Boston University of Medicine. Han er også co-director ved Harvards projekt Zero – et langtidsprojekt som har som mål at studere menneskets intellektuelle og kreative udvikling. www.projectzero.harvard.edu

Howard Gardner har skrevet i alt 20 bøger, redigeret utallige publikationer og skrevet mere end 400 artikler og boganmeldelser om centrale emner inden for pædagogik, psykologi, kommunikation og kreativitet.

Hans store gennembrudsbog ”Frames of mind” blev udgivet i 1983. I denne bog beviser Gardner, at alle mennesker udnytter forskellige intellektuelle fortrin i lærings- og kommunikationsprocessen.

Gardner har modtaget en række udmærkelser for sit nytænkende arbejde. Bl.a. kan nævnes:

  • MacArthur Prize Fellowship
  • American Psychological Association’s
  • William James Award
  • University of Louisville’s Grawemeyer Award
  • Claude Bernard Science Journalism Award

I de senere år er der udviklet en række metoder til anvendelse af MI-teorierne i klasseværelset og ved fjernundervisning. Vidensoverføring ved hjælp af MI-teorierne er specielt velegnet ved læring inden for æstetiske fag.

Design at Work benytter Howard Gardner’s teorier og tilstødende metoder i undervisningen. Det giver de studerende bedre muligheder for at vælge den kombination af læremidler, som passer bedst til deres personlige læringsmåder og -situationer.

-->