Special området

Tag den svære samtale med det udsatte barn
Special området
Når man har mistanke om, at et barn, ung eller voksen er udsat og kunne bruge hjælp, så er det en god ide at tage en snak med eller på anden måde hjælpe vedkommende. Du har de bedste intentioner og hå...
”Har dit barn også en diagnose?”
Special området
Men er der en stigning i antallet af depressioner, eller er vi blot begyndt at diagnosticere flere og flere? Hvilke årsager kan der ligge til grund for, at der ses en stigning i diagnoser af depressio...
Vredeshåndtering som pædagogisk redskab
Special området
Vi fortæller vreden, at vi synes den bestemmer for meget. Vi appellerer til vredens adfærd og søger at kanalisere den over i handlinger, som er mere acceptable for omgivelserne. Jeg er taknemmelig for...
Fejlplaceret – og hvad så?
Special området
Børn og unge skal, fra kommunens side, kunne tilbydes et fritidstilbud. Dog sker det at kommunen må placere visse børn og unge i et institutionsmiljø, som ikke lever op til det børnene og de unge har ...
Strukturreform svigter de anbragte børn og deres familier
Special området
Disse børn og unge og deres familie hører vi ikke meget til i det daglige. Men mange af dem vil blive dybt berørt af den strukturreform, som regeringen i disse dage forsøger at forhandle på plads. I ...
Tro eller viden i socialt arbejde
Special området
Dertil kommer at der er en udbredt opfattelse af at viljen til at yde noget til afhjælpning af forholdene fra de bevilgende myndigheders side nu er aftagende, på trods af at politikerne siger det mods...
-->