Personale

Vores bevidste og ubevidste væremåde
Personale
Kilden til viden ligger i os selv, og vi må tage os tid til at erfare vores møder med andre! Skal vi være professionelt institutionspersonale, må vi kortlægge og blive bevidste om brugen af de ressour...
Ledelse og samarbejde i personalegruppen
Personale
Normer, roller, status og holdninger er under gensidig påvirkning og fortsat udvikling så længe en gruppe eksisterer, og det er både udefra kommende påvirkninger og interaktionen i gruppen, der bestem...
Personalesamarbejde
Personale
  AT DER ER VINDERE I PERSONALEGRUPPEN AT DER ER DE SOCIALE I PERSONALEGRUPPEN AT DER ER DE KREATIVE I PERSONALEGRUPPEN AT DER ER DE STRUKTUREDE I PERSONALEGRUPPEN AT SKABE M...
Forventninger til lederen fra personalegruppen
Personale
  Det kan være en god ide at tage udgangspunkt i nedenstående punkter når samarbejdet mellem leder og medarbejdere skal udbygges:   I HAR BRUG FOR EN LEDER DER KAN FØLGENDE: SOM KAN HÅ...
Problemorienteret vejledning af gruppe
Personale
Indledning En stor gevinst ved at udføre vejledning er, at udover at hjælpe hinanden med at løse problemer, gør vejledningen noget i forhold til, hvordan man kommunikerer. En gruppevejledning indehold...
Den vanskelige samtale – en case
Personale
Man kan besvare spørgsmålene sammen i ledergruppen, diskutere sig frem til forskellige løsninger samt spille rollespil, hvor man skiftes til at tage rollerne. De, som ikke deltager, er observatører og...
Kritiske arbejdssituationer: cases til diskussion
Personale
Indledning Her præsenteres syv situationer som udgangspunkt for diskussion. Disse kan være udgangspunkt for et personalemøde. Del personalet i grupper og lad dem diskutere sig igennem forskellige løsn...
Konflikter og konflikthåndtering
Personale
Forbered dig før samtalen finder sted Sæt tid nok af til samtalen og undgå forstyrrelser Tænk igennem hvad du ønsker at opnå med samtalen Find konkrete eksempler som kan illustrere prob...
LØFT – en indføring
Personale
Indledning Cand. psych.Gro Johnsrud Langslet, som har bred erfaring med brug af løsningsfokuseret terapi i organisationer, er slået igennem med sine dynamiske og for mange opsigtsvækkende tanker om, h...
Om kreativitet på arbejdspladsen
Personale
Børn er kreative, siger vi. De skaber, omskaber og udvikler begreber og ting rundt omkring sig hver eneste dag. Voksne har ikke de samme behov. Hvorfor? En naturlig grund er, at vi har så mange erfari...
Hvad fremmer kreativitet i børnehaven?
Personale
Indledning Kan du undgå, at ideer, som foreslås, bliver skudt ned og aflivet, før de i det hele taget kommer i gang. Alle, som arbejder i en børnehave, har et billede af, hvad de mener, en børnehave e...
Hjælp, jeg skal holde et oplæg!
Personale
Indledning Før eller siden sker det! Du bliver bedt om at holde et oplæg foran en gruppe mennesker. Måske skal du holde et oplæg for de andre i børnehaven eller for ledelsen i kommunen. Måske skal du ...
Er følelser individuelle?
Personale
Sammenfatning Følelser fylder meget i det pædagogiske arbejde. Men oftest er det i form af "jeg føler" eller "du føler". Følelser er enten dine eller mine. Begreber som "Det ...
-->