Hvordan kan du som leder i højere grad skabe et kreativt miljø i børnehaven? Er det muligt at blive fri for ”ja, men det har vi prøvet før”-holdningen”?

Indledning

Kan du undgå, at ideer, som foreslås, bliver skudt ned og aflivet, før de i det hele taget kommer i gang. Alle, som arbejder i en børnehave, har et billede af, hvad de mener, en børnehave egentlig er eller skal være. Dette gør, at en del kreative udspil bliver fejet af bordet som tåbelige, irrelevante, fejlagtige eller uinteressante. Når man tænker efter, er det skræmmende, hvor ens børnehaver er. Hvad siger det os om kreativitet? At vi har fundet løsningen? Eller at vi har andel i at genskabe en lille kreativ fagkultur, som er mere optaget af at vedligeholde end at forny.

Hvis du har stillet dig selv sådanne spørgsmål (eller gør det nu!), kan forslaget nedenfor bidrage stærkt til, at I i din børnehave vender tingene på hovedet. Fejer du det af bordet som sludder og vrøvl, bør du i allerhøjeste grad forsøge dette.

Sig ja, og …

Det er vores grundholdning, der er drivkraft for alle kreative og nyskabende processer. Når man i et lederteam skal være i en kreativ proces, må man arbejde på, at deltagerne sidder med den samme grundholdning, en fælles tanke om, hvordan man mødes. Målet bør da være, at man bidrager til, at ideer, tanker, halvfordøjede udspil og vilde påfund bliver modtaget og bearbejdet POSITIVT og med en oprigtig åbenhed for, om det kan bære. Fordomme og forudindtagede meninger baseret på tidligere erfaringer, er kreativitetens dødbringende fjende! To ord, som med held kan bruges for at bekæmpe denne fjende, er ”ja, og …”. Lav en regel i teamet om at ALLE udspil SKAL modtages med indledningen ”ja, og …”! Så bliver det umuligt at nedlægge kreative udspil med fordomme som våben.

Eksempel:

Jesper: ”jeg synes, vi skal flytte ledermøderne ud. Kan vi ikke gå en times tur, hver gang vi har møde?”

Rikke: ”Jo, der kan jo godt blive lidt tæt herinde, OG måske ville vi tage helt andre ting op.”

Ikke: ”jamen, hvordan skal vi så få skrevet referat?”

Der findes et væld af modargumenter og mulige negative indfald til ethvert forslag. Kreativiteten bliver aflivet, hvis den skal falde, før man har forsøgt at lade ideen få vinger, flakse lidt prøvende i rummet, før den flyver ud gennem vinduet, svæver over ukendt land og hav og kommer tilbage fuldstændig ny og anderledes. Brug ”JA. OG …”-reglen i din børnehave og se, at den slags ideer får vinger at flyve på!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev