Uddannelse

Ophavsretten - hvad skal jeg være opmærksom på?
Uddannelse
Af Sabrina Jonassen Ophavsretten giver ophavsmanden eksklusive rettigheder til at kopiere, distribuere, fremføre, udstille og modificere værket samt at opnå økonomisk gevinst heraf. Ophavsret som pæ...
Mit barn fungerer ikke i skolen! Er det din eller min skyld?
Uddannelse
Af Tommy Lynnerup, forældrecoach og foredragsholder Jeg ved, hvordan det er at have et barn, der ikke trives i skolen. Alt er kaos, utrygt og fuld af negative og selvværdsødelæggende energier. Jeg hu...
Masteruddannelse i Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik
Uddannelse
Hvorfor en masteruddannelse netop nu?Den danske og nordiske småbørnspædagogik har først og fremmest været præget af en vis form for børnecentrering med v&a...
Uddannelsesreform og specialisering
Uddannelse
Til daglig er jeg forstander på Bagsværd Observationshjem. Det er en specialinstitution for små børn mellem 0 og 5 år, der er anbragt med henblik på observation, pædagogisk-psykologisk undersøgelse og...
Om at tænde mørke
Uddannelse
Lys er noget, vi kan skabe eller tænde, hvorimod mørke almindeligvis ikke er noget, vi aktivt skaber. Undtagelsen herfra er den nuværende regering, der med undervisningsministerens redegørelse om pæda...
Hvorfor?
Uddannelse
Svaret er i og for sig helt enkelt: Fordi det er der nogen der ser ud til at have i sinde, og disse nogen har måske magt som de har agt. Ved at svare på den måde kommer vi til at fralægge os ansvaret ...
-->