Uddannelse

Masteruddannelse i Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik
Uddannelse
Hvorfor en masteruddannelse netop nu?Den danske og nordiske småbørnspædagogik har først og fremmest været præget af en vis form for børnecentrering med...
Uddannelsesreform og specialisering
Uddannelse
Til daglig er jeg forstander på Bagsværd Observationshjem. Det er en specialinstitution for små børn mellem 0 og 5 år, der er anbragt med henblik på observation, pædagogisk-psykologisk undersøgelse...
Om at tænde mørke
Uddannelse
Lys er noget, vi kan skabe eller tænde, hvorimod mørke almindeligvis ikke er noget, vi aktivt skaber. Undtagelsen herfra er den nuværende regering, der med undervisningsministerens redegørelse om...
Hvorfor?
Uddannelse
Svaret er i og for sig helt enkelt: Fordi det er der nogen der ser ud til at have i sinde, og disse nogen har måske magt som de har agt. Ved at svare på den måde kommer vi til at fralægge os ansvaret...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev