Ophavsret er en juridisk beskyttelse, der giver ophavsmanden af et værk en række eksklusive rettigheder til at kontrollere brugen og udnyttelsen af værket. Det kan omfatte forskellige former for kreative udtryk, såsom litterære, kunstneriske, musikalske og filmiske værker, samt software, arkitektur og andre intellektuelle kreationer.

Af Sabrina Jonassen

Ophavsretten giver ophavsmanden eksklusive rettigheder til at kopiere, distribuere, fremføre, udstille og modificere værket samt at opnå økonomisk gevinst heraf.

Ophavsret som pædagogstuderende

Som pædagogstuderende er kendskab til ophavsretten relevant, da den har betydning for din professionelle praksis og forståelse af, hvordan du kan anvende andres værker på en lovlig og etisk forsvarlig måde. Her er nogle vigtige punkter at være opmærksom på:

  1. Respekter ophavsretten: Som pædagog er det vigtigt at respektere ophavsretten og undgå at krænke andres rettigheder. Dette indebærer at være opmærksom på ophavsmandens eksklusive rettigheder og ikke bruge, kopiere eller distribuere beskyttet materiale uden tilladelse.

  2. Fair brug: Nogle jurisdiktioner har bestemmelser om fair brug (fair use) eller lignende undtagelser, der tillader begrænset brug af ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse til visse formål som undervisning, forskning, kritik eller nyhedsrapportering. Det er vigtigt at forstå og overholde de specifikke regler og betingelser, der gælder i dit land.

  3. Citater og kildeangivelser: Når du bruger eller refererer til andres arbejde, skal du altid foretage korrekte citater og kildeangivelser. Dette gælder både for skriftligt materiale, billeder, videoer og andre former for kreativt indhold. Det viser respekt for ophavsmanden og hjælper med at undgå plagiat.

  4. Offentligt tilgængeligt materiale: Vær opmærksom på, at ikke alt materiale på internettet er frit tilgængeligt. Selvom noget materiale ikke er tydeligt markeret med ophavsretsinformation, betyder det ikke nødvendigvis, at det er lovligt. Brug kun materiale, der er udtrykkeligt frigivet til offentligheden eller under en passende licens.

Hvad må jeg som studerende?

Trykt materiale: 

Tidsskrifter

  • Du må kopiere til eget brug.

  • Du må ikke indscanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Bøger

  • Du må kopiere korte afsnit af bøger til eget brug.

  • Du må ikke indscanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Aviser

  • Du må tage en papirkopi til eget brug

  • Du må ikke indscanne det kopierede og lave det om til en digital kopi

Digitalt materiale: 

Mange kunstneriske og litterære værker ligger tilgængeligt på internettet, men ophavsretten gælder uanset om værkerne optræder i fysisk eller digital form. Du må gerne tage kopier af digitale medier, hvis du selv ejer originalen. Men når du låner på biblioteket er det fortsat biblioteket, der ejer originalen og du må altså ikke kopiere.

E-bøger må du ikke laver kopier af eller dele med andre. Det vil sige, at du f.eks. må ikke videresende en E-bog, dele den eller udskrive den og give kopierne videre til andre.

Hvis din uddannelsesinstitution har en aftale med Copydan, kan elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), gøre dette inden for aftalens rammer.

Som ansat

Hvad enten du er pædagog, pædagogisk assistent, medhjælper, lærer eller andet pædagogisk personale i dagtilbud, skoler, klubber osv, er ophavsret vigtigt. De fleste uddannelsessteder har en aftale med Copydan, som giver adgang til "gratis" print inden for aftalens rammer. Hvis du er usikker på om netop din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution ikke har en aftale med Copydan, kan du med fordel spørge stedet.

Aftale med Copydan

For at imødegå de ophavsmæssige problemstillinger, har professionshøjskolerne per 1. januar 2016 indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt materiale til undervisningsbrug med Copydan. Udgangspunktet er, at kopiering af andres udgivne materialer kræver altid en tilladelse fra rettighedshaveren bag. Men når professionshøjskolen har en aftale med Copydan Tekst & Node, så er I sikre på, at både tilladelse og betaling er på plads én gang for alle.

Kopiaftalen dækker både de ansattes kopiering til undervisningsbrug samt deres kopiering til administrativ brug. Elever, der kopierer i forbindelse med undervisningen (til deling eller til brug i en opgave), er også dækket af aftalen og kan kopiere efter de rammer, som er beskrevet. 

Hvornår udløber dansk ophavsret?

Man skal være opmærksom på at ophavsretten udløber efter 70 år efter dansk ret jf. ophavsretsloven § 63. Værker, der er skabt i et land, der har kortere beskyttelse end 70 år, beskyttes i Danmark kun i det antal år, beskyttelsen varer i det pågældende land.


Denne artikel er skrevet af Sabrina Jonassen, som til dagligt arbejder som tekstforfatter hos LegalHero, som tilbyder juridisk rådgivning til små virksomheder og privatpersoner.

-->