Organisationsudvikling

Skattekortet og  Solsikken
Organisationsudvikling
Af Mira Wessels, leder i Børnehave Åhaven og konst. leder i Børnehuset Skattekisten, Ørbæk og Frørup. Illustration ved Marie Lørring Dahl Oskar, Markus og Laura tramper hen over havebordet ude på leg...
Fra Selvejende til Privat -DLO guider på vej
Organisationsudvikling
Selvom de selvejende daginstitutioner pr. 1/10-2005 fik ret tilegen administration og lovformeligt krav på et tilhørende administrationsbidrag– og selvom ministeren lovede os at eta...
Sammenhold i personalegruppen
Organisationsudvikling
Det bidrager du som leder sikkert hele tiden til. Her er en praktisk løsning til personalemødet, som sikrer at alle bidrager.   Vi er forskellige – heldigvis! Nogen tænker hurtigt, andre tænker ...
Metode til at arbejde sig frem til et værdigrundlag
Organisationsudvikling
Værdigrundlaget - vores valg af personlighed At definere et værdigrundlag handler mest om at vælge fra. Udfordringen er ikke at vælge værdier, vi kan leve med, men at vælge værdier vi ikke kan leve ud...
Handlingsmetoden
Organisationsudvikling
Hvis vi skal skabe bedre trivsel og et sundere arbejdsmiljø, er det en forudsætning, at ledelse og ansatte arbejder systematisk med at kortlægge arbejdsmiljøet for dermed at kunne udarbejde de tiltag,...
Organisationskultur i daginstitutionen
Organisationsudvikling
Indledning Er vi løsningsorienteret eller problemfikserede? Hvordan forklarer vi årsagen til forskellige hændelser? Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan give os et billede af vores organisati...
At arbejde med værdigrundlag i børnehaven
Organisationsudvikling
Om at stemme i blinde Hvis det gælder om at sætte kryds på stemmesedlen ved et kommunalvalg eller at svare på en henvendelse fra en bekymret far, så er det vores værdier, som styrer vores valg. Men h...
-->