Hvis det ikke kan være anderledes...

Bliver overgang til "Privatinstitution" virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?
Selvom de selvejende daginstitutioner pr. 1/10-2005 fik ret til
egen administration og lovformeligt krav på et tilhørende administrationsbidrag
– og selvom ministeren lovede os at etableringsretten
for privatinstitutioner ville blive en god løftestang i forhold
til at opretholde selvejende daginstitutioner med rimelige vilkår –
så er det stadig trængselstider for mange selvejende daginstitutioner.


De selvejende er under pres i mange kommuner, hvor vanskelige
budgetforhandlinger, harmonisering i kølvandet på kommunesammenlægninger,
nye ledelsesstrukturer og øget kommunal opmærksomhed
på formue- og vedtægtsforhold gør livet svært for
mange selvejende. I gennemsnit er antallet af selvejende daginstitutioner
indenfor det seneste par år faldet med én om ugen. –
Og i de kommuner, hvor man spiller ud med en ny struktur med
områdeledelse eller distriktsinstitutioner er i gennemsnit 25% af
de selvejende daginstitutioner blevet kommunaliseret.


Det virker voldsomt – og er da også nærmest grotesk, for man
vejrer ellers morgenluft, når man lytter til politikerne på Christiansborg,
f.eks. i forbindelse med regeringens debat og temamøder
i forbindelse med kvalitetsreformen, hvor omdrejningspunkter
var øget konkurrence, brugerinddragelse og mere frihed til institutioner.

Læs hele guiden som PDF her:

Bilag

Tilmeld dig vores nyhedsbrev