Pædagogik

Dynamisk samarbejde mellem forældre og professionelle
Pædagogik
Ansvaret for dynamisk samarbejde mellem forældre og professionelle Indledningsvis gør jeg opmærksom på, at min artikel primært handler om forældre fra etniske minoriteter, der lever socialt udsat....
En nej-hat i børnestørrelse
Pædagogik
Dagtilbud og skoler som børnenes arbejdspladser Hvor vores forældres og bedsteforældres arbejdsliv primært bestod i at løse de opgaver, de var ansat til, ved hjælp af de færdigheder, de havde...
Med barndommen som gidsel - Reformpædagogik
Pædagogik
De fleste overser at der gøres stadig flere indhug i forældrenes autonomi over deres børn. Og hvad med den gode barndom? Friheden for børn til at være børn, inden de indgår ”i samfundets tjeneste”?...
Spørgsmål om pædagogisk grundsyn
Pædagogik
Indledning Tanken er ganske enkelt, at man ved at besvare og begrunde, hurtigt bevæger sig fra praksis til grundsyn. Det er vigtigt at skelne mellem, hvad man svarer, man ville have sagt eller...
Inde og uderum er fritidspædagogikkens basis
Pædagogik
Et autoritært arbejdsmarked har ikke en samfundsstruktur der tilpasser sig de skiftende tiders behov og muligheder, men som nærmere er et ufleksibelt system, der får tidernes pædagogik til at...
Livet i familien
Pædagogik
Bogens tema Titlen peger jo på, hvad denne bog handler om, men den bør absolut læses af alle, som arbejder med børn. Ansatte i daginstitutioner vil også kunne have stor glæde af den i forhold til...
Iagttagelse og skældud-projektet
Pædagogik
Af Erik Sigsgaard, forsker ved Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet, og Karin Pharès, Familiehusene i Karlslunde, udviklingscenter for børnefamilier i Greve  kommune Kernen i...
Etik er kittet i samfundet
Pædagogik
H.C. Andersen skrev i 1846 fortællingen “Den lille pige med svovlstikkerne”. Den yndige piges lidelser udstillede middelstandens hjerteløshed over for de fattige. “Det var så grueligt koldt,”...
”Hvem fa’en har sat alt det grønne på?”
Pædagogik
I dag er Hertha Andersen 83 år, og hun kan fortælle om en tid, da kun nogle få af ungerne kom uden for opgangen, gaden og det allermørkeste Nørrebro i København, hvor de boede. Fælledparken var det...
Hvad er verdens bedste pædagog god til?
Pædagogik
Anders er en lattermild dreng på 2 år. Han går i vuggestue og er der dagligt i mange timer. Efter frokost skal alle børn ud og sove. Men inden det skal Anders 'ud i køkkenet'. Det skyldes...
Venskab i vuggestuen
Pædagogik
Omklædning og snak foregår samtidig på mange planer og stemningen er god. Den ansatte kommer til at kalde en dreng på 3 år ved en anden drengs navn, og drengen spørger: 'Hvorfor bruger du ikke...
Relation -et nøgleord i forældresamarbejde!
Pædagogik
hvem skal tage sig af børnenes opdragelse i en tid, hvor en meget stor del af dem er i skole og/eller på institution det meste af deres vågne tid? Det enkle svar, jeg ofte hører i debatten om dette...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev