Kvalitet i det pædagogiske arbejde er et centralt begreb i den aktuelle faglige debat om udviklingen på dagtilbudsområdet - og kvalitet handler for mig om reflekteret pædagogisk viden omsat til handling samt en ubrudt lyst og evne til videre refleksion og udvikling af praksis.

Af Anne Marie Marquardsen

Hvad lærte pædagogen sig i forhold til de faglige mål for en planlagt aktivitet? Fungerede aktiviteten rent praktisk? Og hvad lærte børnene sig i aktiviteten?

Nu taler jeg ikke læring i en skoleficeret betydning, men læring synonymt med dannelse og forståelse for sig selv, andre og verden - en læring, som altid bør tage udgangspunkt i leg og fantasifulde aktiviteter. Kvalitet er ikke et metervareudtryk, som kan sættes på formel i traditionel forstand - vel er praktisk pædagogik et konkret og håndgribeligt stykke arbejde - et fagligt håndværk, men hvori ligger kvaliteten - "varens" beskaffenhed? 

Pædagogikkens kerne er dybest set at føre børnene mod dannelse, trivsel og udvikling - eller sagt på en anden måde: at tage ansvar for at skabe gode relationer i samværet om værdifulde oplevelser. Det er her kvaliteten kommer ind! Det er kvalitet, når pædagogen giver det enkelte barn (og børnegruppen) omsorg og ægte nærvær.

Barnet har krav på at opleve sig set, mødt og holdt af. Relationen er med andre ord præget af omsorg - det vi kunne kalde professionel kærlighed - og det er kvalitet, men der skal mere til! Graden af kvalitet i det pædagogiske arbejde er nemlig et produkt af nævnte relation i samspil med samværet om et væsentligt indhold. Dette indhold er en meningsfuld, dannende aktivitet, der følger barnets interesser og tager udgangspunkt i barnets styrker. Og nu nærmer vi os en mulig definition på begrebet kvalitet i det pædagogiske arbejde. Jeg vil vove pelsen med denne definition: Kvalitet i det pædagogiske arbejde er målrettet og reflekteret udvikling af gode relationer og legende, dannende pædagogiske aktiviteter, der involverer og respekterer individ og gruppe. 

Jeg vil gerne invitere til faglige diskussioner hos jer derude på institutionen, i ledergruppen og på forvaltningen. Derfor vil jeg komme med et forslag: Planlæg et møde hvor eneste punkt på dagsordenen er "HVAD er kvalitet i det pædagogiske arbejde for os." Lad mødet være præget af åbenhed, involvering, aktiv lytning og skriftlighed. Det vil nemlig generere ejerskab og fastholde alle gode intentioner om at videreudvikle jeres praksis med fokus på kvalitet i det pædagogiske arbejde. 

-->