Sygdom

Hvad er en smitsom sygdom?
Sygdom
Der kan også forekomme smitte fra madvarer, vand eller jord. Sygdommene skyldes infektioner med mikroorganismer som bakterier, virus, svampe eller parasitter Inkubationstiden er den tid, der går, fra...
Hvornår må et barn møde i institution?
Sygdom
Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at op...
Personalets forhold ved smitsomme sygdomme
Sygdom
Når der i en institution er udbrud af smitsomme sygdomme, bør personalet være særlig omhyggelig med hygiejnen for at undgå, at smitten overføres til de andre børn eller til dem selv. Opslag Når person...
Tegn på smitsom sygdom
Sygdom
1. Almene symptomer 2. Specifikke symptomer, afhængigt af sygdommens art 3. Feber 1. Almene symptomer Når et barn er ved at blive sygt, bliver det ofte mat, pylret, uroligt eller grædende. Bør...
Vaccination
Sygdom
Vaccinationer til børn pr. 1. januar 1997 Tidspunkterne bør så vidt muligt overholdes Vaccine Antal og tidspunkter ...
-->