Ved optræden af smitsomme sygdomme gælder de samme regler for personalets fremmøde som for børnenes fremmøde.

Når der i en institution er udbrud af smitsomme sygdomme, bør personalet være særlig omhyggelig med hygiejnen for at undgå, at smitten overføres til de andre børn eller til dem selv.

Opslag

Når personalet har fået meddelelse om, at et barn lider af en smitsom sygdom, skal de øvrige forældre informeres herom ved opslag i institutionen.

Anmeldelse

Nogle alvorlige, men sjældent forekommende smitsomme sygdomme skal af den behandlende læge anmeldes til embedslægen. Embedslægen informerer herefter institutionens leder om sygdomstilfældet samt oplyser om eventuelle foranstaltninger.

Institutionen kan rette henvendelse til embedslægeinstitutionen for at få rådgivning i forbindelse med optræden af smitsomme sygdomme.

Gravide medarbejdere

Gravide kvinder bør generelt være opmærksomme på at overholde god hygiejne for at undgå at blive smittet.

For nogle sygdomme har Arbejdstilsynet fastsat særlige regler. Oplysning herom fås hos Arbejdstilsynet

Tilmeld dig vores nyhedsbrev