Forældresamarbejde

Forældre som skabende subjekter
Forældresamarbejde
Børnene tænker helt naturligt forældrene som en del af fællesskabet, og derfor er dét, forældrene siger og gør, når de er i dagtilbuddet, med til at lade børnene vide, hvordan man står ved sig selv og...
En hverdag med overskud og balance er ret enkelt
Forældresamarbejde
At finde opskriften kræver tre ting af jer. 1) Hjernen som medspiller For det første skal I vide, hvordan hjernen fungerer, så I bruger den rigtigt. En af de ting, der kendetegner hjernen, er, at de...
Gi' lige forældrene en chance!
Forældresamarbejde
Af Kirsten Birk Lassen, stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder Det er svært at samarbejde om noget man ikke ved hvad er. Tag f.eks. en opgave der skal løses på arbejde. Hvis man i...
Det er ikke arbejdet, der presser børnefamilien - men forkert prioritering
Forældresamarbejde
Af Bo Bresson, familiestrateg, far til fem og foredragsholder Fire ud af ti danskere mener, at arbejdet fylder for meget i hverdagen, mens hele 64 procent af de 30-39-årige fortæller, at de har probl...
Tjek din institution!
Forældresamarbejde
Af Clas Jostein Claussen førsteamanuensis (HIO) og Unni Bleken tidigere rektor ved barnevernsakademiet i Oslo) 1. Krav til areal Arealnormerne ude / inde   2. Krav til bemanding Fagpe...
Brugerundersøgelse
Forældresamarbejde
Indledning Det er vigtig at spørge om områder som forældrene syntes er vigtige for at deres barn skal have nytte af institutionstilbudet. Denne brugerundersøgelse kan danne et udgangspunkt for en brug...
Model til en forældresamtale
Forældresamarbejde
Det kan være en idé, at forældrene får udleveret denne oversigt, sådan at de er klar over, hvad du ønsker at formidler under samtalen. Dato: Barnets navn: Fødselsdato: Tilstede under samtalen: Famil...
Brev til forældresamtalen
Forældresamarbejde
Samtale mellem _____________________________ og ______________________________ Afholdt den ________________________ Tidsramme ca. 1 time Vi ønsker med denne forældresamtale at bidrage til vores ...
Den første forældresamtale
Forældresamarbejde
Hvordan synes du/I den første tid i børnehaven har været? Indkøring – gik det som forventet? Hvad med: aflevering/afhentning, bliver I mødt af personalet, søvn/hvile, dagsrytmen for dit/jere...
Evaluering af året som er gået og planer for det kommende år
Forældresamarbejde
I børnehaven vil vi gerne kunne lægge jeres barns trivsel og udvikling bedst muligt til rette i hverdagen, og derfor er det nyttigt for os, at I giver tilbagemeldinger om, hvad jeres ønsker er Samt, ...
Forældresamarbejde med tosprogede forældre
Forældresamarbejde
Det første møde med familien Et overordnet mål kan være at gøre den tokulturelle dimension til en styrke mere end et problem i de tosprogede børns opvækst. Når personalet i børnehaven skal tage imod...
Mål for samarbejde
Forældresamarbejde
I dagens daginstitutioner lægges der stor vægt på kvaliteten i forældresamarbejdet. Mange gennemfører brugerundersøgelser og har en åben dialog med forældre, sådan at forældrene får reel medbestemmels...
-->