Dette forslag til en model for forældresamtaler kan passe for børn mellem 1 – 3 år og er tænkt som et udgangspunkt for samtalen.

Det kan være en idé, at forældrene får udleveret denne oversigt, sådan at de er klar over, hvad du ønsker at formidler under samtalen.

Dato:

Barnets navn:

Fødselsdato:

Tilstede under samtalen:

Familiesituation:

Boforhold:

1)      Hvordan har barnet det i børnehaven?

 • Hente/bringe situationer
 • Tryghed i forhold til faste voksne på stuen
 • Personalet i børnehaven
 • Vikarer
 • Børn på stuen
 • De andre børn i børnehaven
 • Tryghed i forhold til det fysiske miljø
 • Andre ting?

2)      Social udvikling og leg

 • Hvem leger barnet med?
 •  Hvordan leget barnet?
  (eneleg, parallelleg, gruppeleg)
 • Rolle/position i gruppen
 • Tager barnet initiativ til leg selv?
 • Hvilke aktiviteter vælger barnet?
 • Hvilke aktiviteter vælger barnet aldrig?
 • Fantasi, videbegær, nysgerrighed, kreativitet,
 • Andre ting?

3)      Udtryk for følelser/emotionel udvikling

 • Glæde/vrede
 • Åben/lukket
 • Frygt/tryghed
 • Andre ting?

4)      Sprog

 • Hvornår bruger barnet sprog? (i leg, samtaler, konflikter, enetale, ved samling)
 • Indhold (hvad snakker barnet om? Sprogforståelse, passivt/aktivt ordforråd)
 • Udtale
 • Sætningsopbygning

5)      Motorik

 • Grovmotorik
 • Finmotorik

6)      Selvstændighed

 • Af- og påklædning
 • Måltid (fødevareintolerans, bordskik, hvad er barnets livret m.m)
 • Renlighed
 • Selvstændig i forhold til andre rutiner
 • Koncentration
 • Hukommelse

7)      Søvn

 • Vaner ved søvn. Hvor lang tid varer det, før barnet falder i søvn? Hvor længe sover barnet?

8)      Andre ting som mødedeltagerne ønsker at tage op

9)      Målsætning for det videre arbejde – evt. handlingsplan

10)      Forældresamarbejde

11)      Konklusion

Tilmeld dig vores nyhedsbrev