Observation

Observationsskema – statusskema
Observation
Personalet skal regelmæssigt samle information om, hvad barnet kan indenfor forskellige områder, og statusskemaet kan tilpasses mange forskellige, for eksempel motorik, social kompetence, sprog, kommu...
Observationsskema - ressourceanalyse
Observation
Indledning Ressourceanalyse er et skema for hvert enkelt barn, som personalet jævnligt opdaterer ved at skrive stikord fra den nyeste indsamling ind, enten det er resultater af en struktureret metode ...
Observationsskema - legekategorier
Observation
Kategorier A      Aleneleg      i        ikke beskæftiget         u &n...
Observationsskema -Aktivitetsskema og bearbejdning af aktivit
Observation
IndledningBegge går ud på at kortlægge, hvilke aktiviteter børnene deltager i over en vis tid. Forestil dig at du skal følge med i hvad Mathilde laver en formiddag i børnehaven. Så må du nødvendigvis ...
Observationsskema – børns uenighed og skænderi under fri leg
Observation
IndledningDen bedste måde at evaluere børns adfærd på er ved at foretage strukturerede observationer og at snakke med børnene. Hvis man for eksempel er interesseret i at se, om børn opfører sig i over...
Observation - sociogram og sociomatrice
Observation
Indledning I en isoleret samtale eller et interview får hvert barn spørgsmål om, hvem de helst vil være ved siden af i garderoben eller lege med, når de er ude. Det kan også være aktuelt, at spørge ti...
Observation – løbende protokol
Observation
Indledning Metoden er for eksempel uegnet til at kortlægge et barn, uden at du afgrænser fokus til en eller i hvert fald få sider af barnet. Hvis du er blevet bedt om at skrive alt det ned, som du reg...
Observationsskema – børns samarbejde under fri leg
Observation
Indledning Hvis man for eksempel er interesseret i at se, om børnene opfører sig i overensstemmelse med målet om at ”børn skal lære at samarbejde”, kan man udarbejde et skema med observationskategorie...
Observationsmetoder - Resultatindikatorer
Observation
Hent skemaet ved at vælge "Gem som Word eller PDF" i starten af dokumentet.
Observationsskema – voksnes måde at forholde sig til børn på
Observation
Indledning Den bedste måde at finde ud af det på er ved at ved at observere de voksnes adfærd overfor børn i forskellige situationer. Hvordan gør de? Hvad siger de? Optræder de forskelligt i forskelli...
Observationsmetoder: Børnebarometer
Observation
Denne metode er subjektiv, og det vil komme frem, at vi oplever børn forskelligt. Men det kan være en god model til at lægge grundlaget for en diskussion om, hvorfor vi oplever børn forskelligt, og ik...
Observationsmetoder: kontaktbarometer
Observation
Det er en subjektiv metode, men kan være et godt værktøj til at gå dybere ind i den oplevelse personalet har haft med det enkelte barn. Man kan med fordel på forhånd diskutere, hvad den enkelte i pers...
Observation som nyansat – indtryk fra hverdagen
Observation
Indledning I de første dage på jobbet i den nye børnehave vil alt være nyt, både bygninger, personalegruppe og børnene. Du vil nok gerne kende hvert enkelt barns typiske træk og måske have et overblik...
-->