Den beste måde at evaluere børns adfærd på er ved at foretage strukturerde observationer og at snakke med børnene.

Indledning
Den bedste måde at evaluere børns adfærd på er ved at foretage strukturerede observationer og at snakke med børnene. Hvis man for eksempel er interesseret i at se, om børn opfører sig i overensstemmelse med målet om, at ”børn skal lære at samarbejde”, kan man udarbejde et skema med observationskategorier for dette formål.

Dette skema kan bruges i fem observationsperioder, hver på fem minutter. For at få en så rigtig opfattelse som muligt af børns uenighed og skænderi under fri leg, må man observere mindst ti gange. Derefter sammenholder man de ti observationer, og får et billede af hvordan børns adfærd er.

Hent skemaet ved at vælge "Gem som Word eller PDF" i toppen.