I institutionerne findes der mange lokale variationer af denne måde at indsamle og bearbejde informationer om børn på, og det betyder, at denne metode er meget brugt og opleves som nyttig.

Indledning

Ressourceanalyse er et skema for hvert enkelt barn, som personalet jævnligt opdaterer ved at skrive stikord fra den nyeste indsamling ind, enten det er resultater af en struktureret metode eller resultater fremkommet ved opmærksom tilstedeværelse og spontane situationer.

Noget af styrken ved denne metode er, at der både fokuseres på ressourcer og behov hos barnet, og at den samtidig viser, hvilke tiltag der er forsøgt, og hvem der har ansvar. Der er også afsat plads til at skrive en lille vurdering af det, som er sat i værk. På den måde kan informationen videregives til den øvrige pædagogiske virksomhed på en relativt enkel måde. Analysen af hvert barn bør opdateres jævnligt. Det er vigtigt ikke at låse sig fast på en opfattelse af barnet, men at huske på betydningen af at give sig selv og andre mennesker mulighed for udvikling.

Hent skemaet ved at vælge "Gem som Word eller PDF" i toppen af siden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev