Det er vigtigt, at ansatte oplever at blive set og ikke mindst at få bekræftet deres små og store daglige succeser.

Det bidrager du som leder sikkert hele tiden til. Her er en praktisk løsning til personalemødet, som sikrer at alle bidrager.

 

Vi er forskellige – heldigvis! Nogen tænker hurtigt, andre tænker meget, nogen tænker lidt og handler meget osv. Som personalegruppe lykkes vi sandsynligvis bedst, når den enkelte får udnyttet sine stærke sider og fortrin, og forskellene dermed bliver en styrke. Vi har afsat tid til at samle tankerne og ideerne og til at planlægge tiltag i hverdagen på personalemødet.  Det siger sig selv, at denne dyrebare tid bør udnyttes så effektivt som muligt.

 

På personalemødet drøfter vi ofte praktiske løsninger knyttet til daglige udfordringer. Det kan handle om organisering af måltider, afkrydsning af børn, aktiviteter og andre rutiner. Eller vi drøfter, hvordan vi skal hjælpe børn, som har behov for lidt ekstra. Hvad enten vi er tre ansatte eller 20, er der synspunkter og erfaringer i gruppen, som kan være værdifulde på vejen mod gode løsninger. Men hvordan får vi klogskaben på bordet? Det er jo ofte sådan, at de mest snakkesalige tager ordet. Fint nok, men det kan jo være, at der også er andre, der har tænkt værdifulde tanker.

 

En løsning er de gule sedler. Del gule sedler med klister ud ved starten af mødet. Hver gang vi skal finde en løsning, udtænke alternativer eller foreslå tiltag – lader vi hver enkelt tænke over sagen i et minut eller to og noterer ideer, tanker og forslag ned i stikordsform. En idé på hver seddel. Alle de gule sedler sætter vi så op på en tavle eller en flipover. Derefter gennemgår vi dem hurtigt. Nogen forslag er identiske, dem sætter vi sammen. Nogen er næsten ens, dem sætter vi ved siden af hinanden osv. Det kræver lidt øvelse at få greb om metoden. Men en ting oplever du med det samme: på uhyre kort tid får samtlige ansatte anledning til at komme med deres indspark. Og du vil blive overrasket over hvor meget visdom, der findes i gruppen.

 

Drejer det sig om en formningsdag, kan de to som har ansvaret for formningsdagen få bunken af gule sedler med sig til videre bearbejdning. Handler det om at beskrive løsninger for at barn, som har det svært, tager vi en mere struktureret samtale om tiltag efter at alle har udfyldt sedler.

 

Og det måske allervigtigste med denne metode: alle får mulighed for at blive hørt!

 

Flere har allerede med gode resultater prøvet ”de gule sedlers møde”. Tag og prøv det – og vi hører gerne fra dig, hvordan det går!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev