ANETTE JAHN

Mundtlig fortælling og narrative kompetencer

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Vil I styrke historiefortællingen i jeres børnehus og skabe læringsmiljøer, hvor børn bliver medskabere? Så skal I selv i gang med at fortælle, og det har flere tusind pædagoger lært af Anette Jahn.

Slip bogen og fortæl.

Understøt børnenes narrative og sociale kompetencer. Styrk fortællingen og fællesskabet i jeres børnehus. Og skab læringsmiljøer, hvor børn bliver med-skabere gennem æstetiske læreprocesser.

Anette Jahn er antropolog, historiefortæller, YA- og børnebogsforfatter, workshopleder og foredragsholder og har udgivet fagbogen målrettet pædagoger Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn på Dansk Pædagogisk Forum.

Anette Jahn fra Måle Fortælleetater optræder i hele landet med fortællinger for børn og er den i Danmark, som har undervist flest pædagoger i at turde slippe bogen og fortælle frit. Hun er engageret og nærværende og hjælper hver enkelt til at finde frem til sin egen fortællestemme og stil.

Nogle bliver bedst, hvis de sidder roligt på en stol, andre kan med fordel stå op og bruge hele kroppen. Og alle lærer bedst, hvis de føler sig trygge og morer sig undervejs. En workshop kan også bruges til teambuilding i en personalegruppe. 

Kurserne består af erfaringsbaseret læring, og øvelserne er bygget sådan op, at både den totale nybegynder og den garvede fortæller kan deltage sammen.

Læs her en spændende artikel af Anette Jahn om hvorfor mundtlig historiefortælling er et vigtigt pædagogisk værktøj.

Foredrag

Send forespørgsel

SLIP BOGEN OG FORTÆL EVENTYR

Huset vælger sig et fælles folkeeventyr, som I vil arbejde med. I skal ikke kunne eventyret udenad. På kurset afprøver vi redskaber til at formidle så levende, at børnene kan se, høre, smage, lufte og mærke alt det, vores hovedperson oplever. Fortælleren skal nemlig selv flytte ind i eventyrets univers for at kunne invitere børnene med derind. 

Vi arbejder også med tips til at involvere børnene med stemme og krop undervejs, så de bliver aktive med-skabere af eventyret. Og hvordan I skaber en magisk ramme omkring fortællestunden. Hver stue medbringer tre rekvisitter fra eventyret. OBS Kan også bruges som humørfyldt teambuilding.

Varighed: 3-6 timer.

Anette er en inspirerende, opmærksom og nærværende formidler, der brænder for det, hun gør. Det smitter! Vi har fået inspiration til med få virkemidler at tænke ud ad boksen og skabe magi i vores pædagogiske praksis.
Marianne Jørgensen, leder af Børnekompasset

Send forespørgsel

FYR OP UNDER FYRTØJET

Pakke med fortælleforestilling for børnene og fortælleworkshop for personalet

Her får huset både en professionel fortælleteater oplevelse og kursus for de voksne. Et forløb, der giverbørnene en kulturel oplevelse, og som samtidig giver personalet ny faglig inspiration. Styrker jeres kompetencer og mod til at arbejde med fortælling og æstetiske læreprocesser og til at inddrage samtlige pædagogiske lærerplanstemaer. I afprøver eventyrmetoder, som I straks kan sætte i gang med børnene. Virker samtidig som teambuilding. Forløbet tilpasses jeres hus, men kunne se sådan ud:

Kl. 10-11: Forestillingen Fyrtøjet som HC Andersens farmor fortalte det.
Det er en morsom og rørende gendigtning af Fyrtøjet, som er mere up to date efter Meetoo. For 3-6 år + de største vuggestuebørn. I har forberedt børnene ved at vise dem forestillingens 4 korte videoer, hvor I på forhånd kan lære prinsessens sang, heksens og soldatens remser. På den måde deltager alle i fortællingen. Deltagerantallet afhænger af, hvor mange der kan være i jeres rum.

Kl. 17-20: Fortælleworkshop for personalet ud fra Fyrtøjet.

  1. Forestillingens baggrund og fortællegreb. Hvordan virkede det på børnegruppen?
  2. Vi afprøver en ny teatersangleg med eventyrkapper. I får et eventyr-kit med de lækreste stoffer, bånd, snore og knapper, så I selv kan sy kapper. Der følger simple opskrifter med, alle kan bruge det.
  3. Vi øver os i at genfortælle eventyret i en sansefortælling. Med simple massagegreb lærer vi at lede et massageforløb, så børnene kan fortælle eventyret på ryggen af en makker. Kan tilpasses vuggestuen.
  4. Tegnefortælling: Tegn og fortæl Fyrtøjet.
  5. Vi arbejder med at fortælle mindre dele af eventyret, hvor vi efterligner fortælletricks fra dagens forestilling. Alle kan efterligne noget. Vi arbejder i små grupper, så det er et trygt og rart læringsmiljø for alle.
  6. Ideer til billedkunst (Vi laver det ikke sammen).
  7. Jeres egen idebank til Fyrtøjet: Sammen skaber vi ideer til konkrete aktiviteter sat i relation til de pædagogiske lærerplanstemaer.

Herefter sætter I 3 uger af til eventyrværksted, som begynder dagen efter. I vil have masser at gå i gang med direkte, som ikke kræver mere forberedelse.

---

Hele huset, både vuggestuen og børnehaven, har været involveret i 3 uger. Alle børn i alle aldre har haft så meget at være fælles om. Det blev simpelthen så lystbetonet, fordi alle kolleger bare bød ind med alle mulige ideer til Fyrtøjet, som de selv havde lyst til at arbejde med. Selv køkkenpersonalet har været oppe at køre og deltaget med mad fra eventyret.

Og vi har skabt et betydningsfuldt materiale at være fælles om. Børnene har alle lært at gentage de samme centrale sætninger fra eventyret, de samme morsomme lyde og bevægelser og de samme remser. Ude på legepladsen har vi kunnet høre, hvordan børnene har leget med det, og det har været muligt også for de børn, som ellers har svært ved at gøre sig sprogligt gældende. Vi kan slet ikke blive færdige med at beskrive, hvordan samtlige pædagogiske læreplanstemaer har været i spil i det her eventyrprojekt, og hvordan vi har arbejdet med inklusion på højt plan. Det har været så sjovt at gå på arbejde de sidste tre uger.
Pædagogerne Henrik Albrechtsen og Malene Louise Meldgaard, Strandhuset i Hvidovre

Mulighed for oplæg på et forældremøde om fortælling som pædagogisk værktøj og tips til forældrenes højtlæsning hjemme.

Send forespørgsel

IMPROVISERET FORTÆLLING - FOR OG MED BØRN

Alle kan fortælle, for vi fortæller hele tiden små historier om, hvad vi oplever. På workshoppen vil vi sammen skabe nye, korte fortællinger for børn ud fra sære ting, I finder i min kobbergryde. Og det er sjovt! Alle kan være med, for vi hjælper hinanden. Vi bygger det langsomt op og hjælper hinanden med at digte, så vi bagefter ikke helt ved, hvem der fandt på hvad. Så ingen går hjem uden et par fortællinger i ærmet. Vi øver også en metode til at inddrage børnene i improviseret fortælling.

Alle medbringer 3 mindre fortælle-rekvisitter, som de kan undvære. I får nogle andre med hjem. Det kan være et stykke legetøj, en grydeske eller en knækket skruetrækker. Samt en kurv, kasse, pose eller værktøjskasse at gemme fortælle-konkreter i.

Varighed: 3-6 timer.

Anettes smittende engagement og fantastiske materiale, har givet os afsæt til at arbejde med eventyrfortælling i 3 efterfølgende fantastiske uger med masser af eventyraktiviteter for både store og små. Vi har i fællesskab dannet et fundament til arbejdet med eventyrfortælling. Og så var det topfagligt og samtidigt sjovt.
Karen Møller Thomsen, leder i Skovbørnehaven Den blå Anemone

Send forespørgsel

LEVENDE HØJTLÆSNING

Styrk glæden ved højtlæsning for både børn og voksne. Hvordan læser jeg mere levende? Hvordan får jeg børnene til at se billederne for sig? Hvordan får jeg børnene til at mærke historiens følelser? Hvordan får jeg børnene involveret med krop og stemme undervejs? Alle medbringer en billedbog, som I har lyst til at arbejde med. Måske en bog, som du holdt af som barn. Kan også bruges som et oplæg på et forældrearrangement.

Varighed: 3-6 timer.

Anette Jahn har med sit helt enestående engagement gennem en række af kurser inviteret 160 pædagoger og medhjælpere ind i sit dragende fortælleunivers. Hun er en formidabel formidler og underviser, der formår at tænde deltagernes fortælleglæde, samt give dem kompetencer og lyst til at få fortællingen ind i den pædagogiske hverdag.
Vi kan på vegne af de mange hundrede børn, der har haft smittende, legende og fortryllende oplevelser med deres fortællepædagoger anbefale Anette Jahn på det varmeste."
Marie Dahl, organisationskonsulent i paraplyorganisationen Børneringen
-->