ANETTE JAHN

Historiefortæller og antropolog

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Vil I styrke historiefortællingen i jeres børnehus og skabe læringsmiljøer, hvor børn bliver medskabere? Så skal I selv i gang med at fortælle, og det kan i lære af oplægsholder Anette Jahn.

Slip bogen og fortæl. Styrk fortællingen og fællesskabet i jeres børnehus og skab læringsmiljøer, hvor børn bliver med-skabere. Anette Jahn er antropolog, historiefortæller, workshopleder og foredragsholder og har netop udgivet bogen Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt for børn på Dansk Pædagogisk Forum.

Anette Jahn fra Måle Fortælleetater optræder i hele landet med fortællinger for både børn og voksne og er den i landet, som har undervist flest pædagoger i at turde slippe bogen og fortælle frit. Hun er engageret og nærværende og hjælper hver enkelt til at finde frem til sin egen fortællestemme og stil. Nogle bliver bedst, hvis de sidder roligt på en stol, andre kan med fordel stå op og bruge hele kroppen. Og alle lærer bedst, hvis de føler sig trygge og morer sig undervejs. En workshop kan også bruges til teambuilding i en personalegruppe. 

Kurset består af erfaringsbaseret læring, og øvelserne er bygget sådan op, at både den totale nybegynder og den garvede fortæller kan få udbytte af dem.

Anette udgav en fagbog til pædagoger i 2018: "Eventyrværksted. Lær at fortælle kreativt til børn". 

Læs her en spændende artikel af Anette Jahn om hvorfor mundtlig historiefortælling er et vigtigt pædagogisk værktøj i børnehaveklassen.

Sæt denne URL ind i din browser for oven, og du kommer straks ind på artiklen. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5f69ffd6-bfb4-4778-a38f-b1e588e64c60

Foredrag

Send forespørgsel

1. SLIP BOGEN OG FORTÆL EVENTYR

I vælger jer på forhånd hver sit eventyr at arbejde med. I skal ikke kunne eventyret udenad. På workshoppen afprøver vi redskaber til at formidle så levende, at børnene kan se, høre, smage, lufte og mærke alt det, vores hovedperson oplever. Fortælleren skal nemlig selv flytte ind i eventyrets univers for at kunne invitere børnene med derind. 

Vi arbejder også med tips til at involvere børnene med stemme og krop undervejs, så de bliver aktive med-skabere af eventyret. Og hvordan I skaber en magisk ramme omkring fortællestunden. Alle medbringer tre rekvisitter fra eventyret. 3-6 timer.

OBS Kan også bruges som teambuilding, hvor den som ikke vil fortælle, kan arbejde med levende oplæsning. Det bliver en sjov dag med hinanden uanset.

Send forespørgsel

2. SKAB DINE EGNE FORTÆLLINGER FOR BØRN

Alle kan fortælle, for vi fortæller hele tiden små historier om, hvad vi oplever. På workshoppen vil vi sammen skabe nye, korte fortællinger for børn ud fra sære ting, I finder i min kobbergryde. Og det er sjovt! Alle kan være med, for vi hjælper hinanden. Vi bygger det langsomt op og hjælper hinanden med at digte, så vi ikke bagefter helt ved, hvem der fandt på hvad. Så ingen går hjem uden et par fortællinger i ærmet. 

Alle medbringer 3 mindre fortælle-rekvisitter, som de kan undvære. I får nogle andre med hjem. Det kan være et stykke legetøj, en knap, en grydeske eller en knækket skruetrækker. 6 timer.

Send forespørgsel

3. WORKSHOP OM EVENTYRVÆRKSTED FOR HELE HUSET

På en personaledag på 6 timer tændes jeres kreative kræfter, og I inspireres til selv at skabe et eventyrværksted over tre uger, som involverer samtlige læreplanstemaer, og som får eventyret til at fylde hele børnehuset. Målet er også at få så mange personale kompetencer i spil som muligt. Hvordan får vi børnene vil at opleve eventyrets univers på så mange måder som muligt? Hvem kan lave eventyret i rytmik? Hvem kan finde på opgaver i billedkunst, så de former det med hænderne? Hvem kan bage noget med børnene fra eventyret? Hvem kan lege noget fra eventyret ude på legepladsen? Hvem kan lave eventyrmassage eller sanglege? Eller tage på udflugt til et sted, der godt kunne være med i eventyret, eller hvor vi kan finde fx Guldloks eller Rødhættes blomster eller en bro fra De tre bukkebruse. Det kræver, at I på forhånd har reserveret tre uger til et eventyrprojekt.

Efter eventyrværkstedet besøger Anette Jahn jer igen på et 3 timers fyraftensmøde, hvor I bliver hjulpet til at skabe faglige fortællinger om forløbet og de enkelte børns udbytte og undersøger, om I i fremtiden ønsker at blive et mere fortællende børnehus. 

 

Pædagog Henrik Albrechtsen fra Strandhuset i Hvidovre sagde efter deres eventyrværksted:

"Det fede ved vores eventyrprojekt har været, at hele huset, både vuggestuen og børnehaven, har været involveret. I tre uger har alle voksne budt ind med aktiviteter ud fra eventyret om Fyrtøjet, og alle børn i alle aldre har haft så meget at være fælles om. Det har virkelig været tre sjove uger!.

Kollegaen Malene Louise Meldgaard supplerede: "Ja, det blev simpelthen så lystbetonet det her, fordi alle kolleger bare bød ind med alle mulige ideer, som de selv havde lyst til at arbejde med. Selv køkkenpersonalet har været oppe at køre og deltaget med mad fra eventyret. Det har været så sjovt at gå på arbejde de sidste tre uger".

Henrik uddyber: Og vi har skabt et betydningsfuldt materiale at være fælles om. Børnene har alle lært at gentage de samme centrale sætninger fra eventyret, de samme morsomme lyde og bevægelser og de samme remser. Ude på legepladsen har vi kunnet høre, hvordan børnene har leget med det, og det har været muligt også for de børn, som ellers har svært ved at gøre sig sprogligt gældende. Vi kan slet ikke blive færdige med at beskrive, hvordan samtlige pædagogiske læreplanstemaer har været i spil i det her eventyrprojekt, og hvordan vi har arbejdet med inklusion på højt plan".

Det må siges at være tankevækkende, at noget som er så fagligt samtidigt kan sprede så megen arbejdsglæde og motivation. Hvis I booker det som et sammenhængende forløb, har I mulighed at udvide pakken med en fortælleforestilling for børnene samt fortællende oplæg på et forældremøde om fortælling som pædagogisk værktøj og tips til forældrenes højtlæsning hjemme. Begge dele vil varme op til projektperioden.

Send forespørgsel

4. WORKSHOP OM LEVENDE HØJTLÆSNING

For jer som gerne vil blive bedre til at læse højt og styrke børnenes læselyst. Hvordan læser jeg mere levende? Hvordan får jeg børnene til at se billederne for sig? Hvordan får jeg børnene til at mærke historiens følelser? Alle medbringer en billedbog. Oplæg med øvelser, kan også bruges på et forældrearrangement. 2-3 timer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev