KAREN LUMHOLT

Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Karen Lumholt er en erfaren foredragsholder og underviser med et forfatterskab, der omfatter både fag- og ledelseslitteratur, debatbøger og biografier. Hun er drevet af et stort engagement i velfærdsudvikling, børn, unge og familier. Karen er uddannet lærer (1984) samt journalist (1994). Herudover har Karen gennem mange år drevet selvstændig foredrags- og undervisningsvirksomhed.

I Karens forfatterskab indgår bl.a. bøgerne Børn skal da arbejde (med Marie Kraul) - om at inddrage børn i arbejdsfællesskaber, Håndbogen for forældre til skolebørn (med Karin Hegelund) - om hvordan forældre kan støtte skolebarnets udvikling samt Det relationelle menneske og Det personlige samfund (begge med Jonas Norgaard Mortensen) - om et samfund med mere vægt på menneske og mindre på system.

Karen Lumholt er medstifter af Familiepolitisk Netværk - et særdeles aktivt forum for pædagoger, lærere, ledere, politikere, forældre og forskere. Hun er også initiativtager til adskillige andre faglige og frivillige netværk, som på forskellig vis søger at påvirke samfundsudviklingen. Karen var fra 2014-16 direktør og talsmand for Tænketanken Cura, som formidler viden om personalismen som inspiration til samfundsudviklingen.
Endvidere har Karen været radiovært i DR-P1, brevkasseredaktør og familierådgiver. Hun har også været forbrugerjournalist og kommunikationsrådgiver.

Du kan læse mere om Karen Lumholt her. 

Foredrag

Send forespørgsel

BØRN SKAL DA ARBEJDE

Rigtig mange problemer i institution og skole kunne løses, hvis forældre havde overskud til at lære deres børn at tage del i ganske almindelige huslige sysler som oprydning, rengøring, vedligeholdelse af ting og tøj, forarbejdning af madvarer og forskellige former for madlavning. 

Karen Lumholt er medforfatter til bogen Børn skal da arbejde, som trin for trin anviser veje til inddragelse af små og store børn i et arbejdsfællesskab. Det er aldrig for tidligt - og det er aldrig for sent. Børn skal ikke have penge for at være en del af deres egen familie. De skal derimod lære glæde ved at opnå tillid, at tage ansvar, at røre, gøre, dufte, smage og gøre sig umage - og ved at gode ting ofte tager tid. De skal lære dyder som tålmodighed, respekt for traditioner, opmærksomhed over for råvarer og over for materialer, samarbejde - og alt det andet, som kommer af at tage del i et muntert arbejdsfællesskab.

Husholdningen er nok det mest fortrængte område i den moderne, individualiserede forbrugskultur. Vores børn får at vide, at de kan købe sig til alt - men ikke hvordan de bliver livsduelige i køkken, hus, have og foran en computer, når der skal betales regninger. 

Vi skylder vores børn at lære, hvordan de vedligeholder og reparerer, sorterer, genbruger og holder orden, og derved ikke bare bliver livsduelige, men også gode samfundsborgere. Og når de selv bliver forældre, vil de videreføre deres livsduelighed til egne børn. 

I dette foredrag sætter Karen Lumholt fokus på barnet som en bidragsyder i familien, et samfundsorienteret emne - mere relevant nu end nogensinde før. 

Send forespørgsel

DEN UDVIDEDE FAMILIE

Karen Lumholt sætter spot på den måde, vi indretter hverdags- og samfundslivet på samt på det lille barns grundlæggende behov for - fællesskaber og relationer i hverdagen: forældre, bedsteforældre, søskende, naboer, familie-venner, nærsamfund og lærere/pædagoger med overskud. Historisk set er det en relativt kort periode, hvor en familie er blevet splittet ad fra morgenstunden for først at blive forenet igen sidst på dagen. It takes a village to raise a child - så måske vi skal tilbage til en form for landsbyfællesskaber?

Institutionaliserings-graden i Danmark er den største i verden. I Danmark sender vi børnene i institution i en grad, som ikke overgås af noget andet land i verden. Det gør vi fordi begge forældre, nu i et par generationer, har haft arbejdsmarkedet som vigtigste identitetsgiver. Maksimalt arbejdsudbud har været det politiske hovedmål.

I samme periode har institutionerne været presset i retning af kvantitet frem for kvalitet og administration og styring frem for pædagogikStik imod hvad mange tror, er de helt små børns følelsesmæssige og sproglige udvikling i stigende grad blevet forsømt. Små børn udvikler eksempelvis sit sprog bedst i samvær med nære, empatiske voksne, der med sproget som en naturlig del af samværet viser dem verden. Mange forældre forsøger at fortrænge følelserne af at der er noget galt, men lider under krydspres, det grænseløse arbejde 24/7, stress og dårlig samvittighed.

Dette yderst aktuelle foredrag med Karen Lumholt handler om politik og samfundsøkonomi, om synet på pædagogik og læring og på, hvad velfærd og lykke egentlig er, men også om den måde vi hver især prioriterer i hverdagen. 

Hold fast hvor jeg grinede ved beskrivelsen af de mange proces-trin ved vasketøj. Jeg er bare SÅ enig i pointen. Vi skylder samfundet at lære vores børn at arbejde og hjælpe dem med at træne lidt impuls-kontrol. Well done!"
Eva Stenby Karlsen, managementkonsulent, om “Børn skal da arbejde”
Tak for en fantastisk aften i går om storytelling – fantastisk arbejde, det du laver."
Anne Marie Valentin, karriererådgiver Intojob.dk
Karen Lumholt… har en særlig sans for at se de væsentligste debatter på alle de felter, hun går i gang med. Hun udfordrer, lytter, opsøger, coacher – og lader ikke de nemme løsninger slippe igennem… Hun skaber diskussion og levende debat, men altid funderet på sagens saglige substans."
Christine Antorini, tidl. minister, MF (A)
…et meget fint, nærværende, og overbevisende oplæg du leverede på Kunsthøjskolen i Holbæk i aftes. En flot samtidsanalyse, et godt opråb – med en indbygget tro på fremtiden. Og med det underlæggende budskab, at livet ikke er lyserødt – og at det skal vi overkomme sammen!"
Sara Knabe Sørensen, sygeplejerske, cand. mag. og sundhedskonsulent
Jeg skulle hilse og sige mange tak for dit fantastiske oplæg i går… de fortæller med lys i øjnene, hvor inspireret de blev, og hvilken fantastisk fortællerevne, du har. Du har virkelig grebet dem… Vi håber meget at få mulighed for at møde dig en anden gang. Endnu engang tak."
Dorit Simonsen, Hospiceleder
Karen Lumholt er en fremragende underviser – pædagogisk, inddragende, anerkendende… også så der bliver tid til refleksion og perspektivering undervejs."
Peter Mose, Hegelund og Mose
Dyb integritet, stærk faglighed, autentisk passion, aktivt medborgerskab og ægte menneskelig empati. Karen er noget særligt – som menneske og samarbejdspartner."
Jonas Norgaard Mortensen, direktør for Institut for Relationpsykologi
-->