Profiler under emnet: Folkeskolen

Folkeskolen er den offetnlige skole, der har til formål at give danske børn og unge en bred grundlæggende uddannelse. Med skolereformen i 2014 er pædagoger blevet en større del af hverdagen i folkeskolen, hvor de ofte spiller en stor rolle i den understøttende undervisning. Find et oplæg, der giver inspiration til det pædagogiske arbejde i folkeskolen; samarbejde mellem lærere og pædagoger, inklusionopgaven, trivsel og motivation og meget mere.

Udvalgte profiler

MADPSYKOLOGERNE
Foredrag, workshops og kursusforløb
BO BRESSON
Familiestrateg, far til fem og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder.
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Forfattere og eksperter i udfordrede børn/unge
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
AHMET DEMIR
Cand. Pæd. og eksamineret terapeut i eksistentiel psykoterapi og foredragsholder
TRINE ANDREASEN
Pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
LARS DANIELSEN
Udannet pædagog, daginstitutionsleder siden 2001, selvstændig konsulent, foredragsholder.
KIRSTEN BIRK LASSEN
Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder
-->