Profiler under emnet: Folkeskolen

Folkeskolen er den offetnlige skole, der har til formål at give danske børn og unge en bred grundlæggende uddannelse. Med skolereformen i 2014 er pædagoger blevet en større del af hverdagen i folkeskolen, hvor de ofte spiller en stor rolle i den understøttende undervisning. Find et oplæg, der giver inspiration til det pædagogiske arbejde i folkeskolen; samarbejde mellem lærere og pædagoger, inklusionopgaven, trivsel og motivation og meget mere.

Udvalgte profiler

JACOB GRAACK
Lektor, pædagog, normkritisk debattør og oplægsholder
STINE KAPLAN JØRGENSEN
Ph.D., lektor og foredragsholder om mobning i skolen
AHMET DEMIR
Cand. Pæd. og eksamineret terapeut i eksistentiel psykoterapi og foredragsholder
SØREN JESSEN
Forfatter, illustrator, foredragsholder
MARIANE SIEM
Fortæller, talepædagog og dramaturg
ROSE MAIMONIDE
Forfatter, mentor og leder af Familie Master Uddannelsen
CHARLOTTE BRØNSTED
Konsulent, underviser og pædagogisk supervisor
BØJGÅRD+SCHLEICHER
Forfattere og eksperter i udfordrede børn/unge
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-personlighed, musiker og foredragsholder
JOHN LANGFORD
Organisationsrådgiver og specialist i leder- og medarbejderudvikling, samarbejds- og samtaletræning, udvikling af stærke kollegaskaber og teams
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
-->