Profiler under emnet: Ledelse

Som pædagog, lærer og forælder er man også leder. Ledelse handler bl.a. om kommunikation og om at skabe relationer, og for pædagogen eller læreren kan det være afgørende at kende til basale ledelsesværktøjer. Find oplægsholdere, der kan tale om ledelse af skoleklassen eller børnegruppen, eller oplægsholderen, der mere overordnet har fokus på skole- eller institutionsledelse.

Udvalgte profiler

GERDA BRUHN
Sundhedsplejerske, diplomuddannet i human ernæring, terapeutuddannet, foredragsholder og indehaver af Sundhedspaletten
JAN HUUS
Psykoterapeut og foredragsholder
HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
RIKKE THOR
Sexologisk Counsellor, Seksualunderviser og Sygeplejerske
STINE LEMMING
Pædagog, underviser og foredragsholder
ULLA LAU HYLDGÅRD
Musikterapeut og musikpædagog
JESPER GRØNKJÆR
Tryllekunstner, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
LARS STILLING NETTEBERG
Socionom med speciale inden for forebyggelse og afhjælpning af mobning
RANDI HEDELUND JEPPESEN
Stifter af Hjælp til Ord, ordblindekspert, lærer og foredragsholder.
JØRGEN LYHNE
Neuropsykolog, lektor og ekspert i trivsel og gode læringsmiljøer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev