MARIE LØRRING DAHL

Visuel facilitator i pædagogik og ledelse
Skal vi tegne udviklingen sammen? Marie Lørring Dahl gør ledelse og pædagogisk udvikling synlig med visuelle og kreative metoder. Marie afholder workshops i grafisk facilitering, kreative indslag på konferencer og faciliterer pædagogiske udviklingsprocesser på personaledage og ledelsesseminarer.

Grafisk facilitering - kan du se det for dig?
Lær at bruge grafiske virkemidler og visuel kommunikation i din ledelse, som underviser eller i dit pædagogiske arbejde.

Grafisk facilitering er et effektivt værktøj til at skabe engagement og fælles forståelse. Med grafisk facilitering får I både en kommunikationsmetode og et visualiseringsværktøj lige ned i den faglige værktøjskasse. Grafisk facilitering kan bruges, når vi udvikler, formidler, underviser eller leder processer. Det er fx meget virksomt at kombinere ord med tegninger i samtaler med børn og borgere eller på personalemøder for at opnå en fælles faglig forståelse.

I pædagogisk arbejde vil vi noget med nogen. Med kombinationen af ord og billeder bliver det nemmere for os at se, hvad vi vil med hinanden og hvor vi er på vej hen.

Marie kan lære jer, hvordan I helt enkelt og ganske hurtigt kan arbejde visuelt med udvikling, strategi eller samtaler. De grundlæggende principper og teknikker kan læres på få timer. Er der mere tid kan I f.eks. udvikle jeres eget bibliotek af ikoner. I kan lære hvordan man strukturerer og tegner på flipover, udvikle jeres egne visuelle skabeloner eller fordybe jer i tekst og farver.

Marie er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi, grafisk facilitator, voksenunderviser og pædagog. Hun har solid erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i kommunale, selvejende og private pædagogiske institutioner og hun driver i dag virksomheden Udviklingsrum.dk. Her underviser hun i grafisk facilitering, faciliterer pædagogisk udvikling som fx arbejdet med leg, pædagogisk identitet, værdigrundlag, læreplaner eller ledelsesgrundlag samt arbejder med at dokumentere pædagogisk arbejde visuelt fx i form af store visuelle referater. Sammen med legeekspert Kit Nørgaard har hun udviklet materialet Legepaletten, hun har udgivet den lille bog, Tegn og visualisér - grafisk facilitering i pædagogisk arbejde, og udvikler løbende visuelle materialer til understøttelse af pædagogisk udvikling og god ledelse.

Workshops, oplæg eller læringsforløb kan tilrettelægges på forskellig måde lige fra 1 times kreativt indslag med aktiv inddragelse på en stor konference til temaaftner eller hele udviklingsdage eller forløb over flere dage.

Foredrag

Send forespørgsel

Tegn og visualisér – kommunikér visuelt (oplæg/aktivt involverende indslag på konference)

Et skræddersyet aktivt og kreativt indslag til jeres konference eller udviklingsdag. Alle deltagere får udleveret blok og en tusch. Marie tegner og inspirerer med viden om, HVORFOR visuel kommunikation virker, og sætter deltagerne i gang med tegneøvelser, der understøtter kreativ tænkning eller som er tilpasset konferencens tema. Kontakt Marie for en snak.

Varighed: 1-1½ time.

Send forespørgsel

Tegn og visualisér i pædagogisk arbejde (workshop for personalegrupper)

Visuel kommunikation er virksom, engagerende og faktisk også ret sjovt. Med ganske få greb og tegneteknikker kan I lære at bruge tuschen som redskab i arbejdet med børn, unge, forældre eller borgere til at understøtte kommunikation, samtaler og udviklingsprocesser. Jeg introducerer til grafisk facilitering, og I lærer at tegne mennesker, rammer, talebobler og processer. Vi gennemgår og tegner de mest almindelige ikoner, der kan bruges, når man arbejder med udvikling, processer og samtaler. Vi taler om, hvad I specifikt har ønsker om at visualisere i jeres pædagogiske arbejde. Sammen udvikler vi og tegner de begreber og symboler, der er brug for.

Det er en aktiv workshop med dialog og øvelser, hvor I har tuschen i hånden det meste af tiden. Tempoet er energifyldt og så er det ikke mindst rigtig sjovt. I får inspiration til at bruge visualisering i det pædagogiske arbejde. Efter kurset vil I på få minutter fx kunne tegne en illustrativ planche, et opslag til forældre eller lave en visuel dagsorden til samtaler, team eller personalemøder.

Varighed: ½ eller 1/1 dag.

Send forespørgsel

Tegn og visualisér din ledelse (workshop for ledere og ledelsesteam)

Lær at understøtte jeres ledelse visuelt. I denne workshop bliver I introduceret til grafisk facilitering. I bliver fortrolige med simpel tegneteknik, lærer jeres egen streg at kende og får øvet en masse. Vi tegner og udvikler på konkrete ledelsesopgaver, hvor visualisering kan være brugbart. Jeres ledelsesværkstøjskasse bliver beriget med visuelle kommunikationsredskaber, og I får inspiration til at forny møder og samtaler med visuelle metoder. Sidst men ikke mindst giver workshoppen et kreativt åndehul, der frigør ny energi i jeres ledelse.

Visuelle metoder gør jer skarpe til:

  • at lede processer, der skaber fælles retning og fodslag
  • engagere medarbejdere i udviklingsprocesser,
  • tydeliggøre institutionens identitet
  • og understøtte meningsfulde dialoger og samtaler.

Varighed: 1/1 dag.

Send forespørgsel

Udvikling af pædagogisk identitet, pædagogisk profil eller ledelsesværdier

I har et udviklingsønske.

Marie faciliterer processen og dokumenterer eventuelt også visuelt undervejs. Det kan være et enkelt personalemøde, en personaledag eller et længere udviklingsforløb. Vi tager udgangspunkt i jeres praksis fx i praksisfortællinger om gyldne øjeblikke i jeres pædagogiske eller ledelsesmæssige arbejde. Viden og læring skaber vi sammen herudfra. Marie faciliterer aktivt, kreativt, visuelt og engagerende med brug af både tale, tanke og krop. En sådan proces kan evt. ende ud med en fælles produceret visuel præsentation. Altså et billede af jeres ønskede fremtid, der dokumenterer og guider i hverdagen fremover.

Varighed: ½ dag til flere dage.

Vi har fået en masse gode teknikker og redskaber og er allerede i fuld gang med at udbrede det i vores organisation. Marie er en dygtig og rummelig formidler, som ser muligheder i alle tanker og ikke mindst streger 😉."
Lonnie Rosgaard Hansen, Center for Handicap Lolland
Tusind tak for den mest krea, sjove og lærerige kursusdag ever🥳. Fik en masse ideer til hvordan grafisk facilitering kan implementeres - både ift. organisatorisk forandring og i kontakten med børn og forældre."
Deltager på workshop i grafisk facilitering
Et kursus, som jeg kan gå direkte ud og bruge dagen efter."
Deltager på workshop i grafisk facilitering
Hele dagen var fyldt med god energi. Marie har evne for at få alle personaler på banen, alle følte stor tryghed i at være »på« og vi turde også være kritiske sammen."
Facilitering af pædagogisk dag og visualisering af pædagogisk læreplan. Leder Mira Nymo Wessels, Børnehaven Åhaven, Ørbæk
Vi kunne se os i hele den grafiske fremstilling. Som personale stod vi alle sammen med følelsen af, »Ja, det er jo os!« Oplevelsen af at være sammen om hverdagen, at være ét samlet børnehus blev så tydelig, da vi stod dér og kunne se det hele i tegningen."
Facilitering af pædagogisk udviklingsproces, der endte ud med en stor visuel fremstilling af den pædagogiske profil. Personalet i Børnehuset Skattekisten, Nyborg
-->