Profiler under emnet: Kommunikation

God kommunikation i det pædagogiske arbejde kan forhindre mange konflikter, skabe tryghed og sikre et velfungerende samarbejde mellem kollegaer, mellem børn og pædagoger og mellem forældre og det pædagogiske personale. Her finder du de oplægsholdere, der på forskellig vis kan give et nyt indblik i den pædagogiske kommunikation og ikke mindst værktøjer til, hvordan vi selv bliver bedre til at kommunikere og forstå andres kommunikation. 

Udvalgte profiler

CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
MADPSYKOLOGERNE
Foredrag, workshops og kursusforløb
LÆSEVEJLEDNING.DK
Folkeskolelærere, læsekonsulenter, foredragsholder, forfattere og master
LISBET VESTERGAARD
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
ULLA LAU HYLDGÅRD
Musikterapeut og musikpædagog
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
STINE LEMMING
Pædagog, underviser og foredragsholder
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
ANETTE STRAADT
Sygeplejerske, sundhedsplejerske, foredragsholder, forfatter og indehaver af æblebørn.dk
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder.
-->