Profiler under emnet: Inklusion

Inklusion er både et pædagogisk og politisk mål. Færre skal i specialtilbud. I stedet skal børn og unge med særlige behov være en del af de almene undervisnings- og institutionstilbud. Det skaber udfordringer og stiller nye krav til pædagogisk fagpersonale. Her finder du de foredragsholdere, der kan give ny indsigt i det pædagogiske arbejde med at inkludere flere børn og unge i de almene institutioner. 

Udvalgte profiler

ANNETTE HERZOG
Forfatter, oversætter, forlægger og foredragsholder
JOHN LANGFORD
Organisationsrådgiver og specialist i leder- og medarbejderudvikling, samarbejds- og samtaletræning, udvikling af stærke kollegaskaber og teams
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
OLE RASMUSSEN
Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Ledelse
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-personlighed, musiker og foredragsholder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
FORÆLDREUDDANNELSEN.DK v. BENEDICTE FRÖLICH OG FRANK GORMSEN
Forfattere, foredragsholdere og stiftere af bl.a. Forældreuddannelsen.dk samt HIGHER WORTH (NGO)
TINA BRANDT
Pædagog og tidligere daginstitutionsleder. Forfatter, oplægsholder. Familierådgiver
-->