TINA BRANDT

Pædagog og tidligere daginstitutionsleder. Forfatter, oplægsholder. Familierådgiver
Tina arbejder tæt sammen med skoleforsker og medlem af Børnerådet Louise Klinge. Tina formidler viden om professionel relationskompetence til alle, der arbejder med mennesker og til forældre. Sammen har de to bearbejdet Louises forskning til småbørnsområdet og skrevet bogen ”Pædagogens Relationskompetence - Kendetegn og betingelser”, ligesom Tina har bidraget til antologien: ”Autonomi, Kompetence og samhørighed”. Hun er fast medlem af panelet i radioprogrammet ”Hjælp jeg er forælder”.

Tina har i alle sine år som pædagog og leder arbejdet med kommunikation og anerkendende praksis. Tina er optaget af at små og store mennesker skal have det godt. Børn går i skole og daginstitution i tusindvis af timer, og de kan ikke sige op.

Relationskompetence er ikke noget vi er født med eller ikke. Det er konkrete ord og handlinger, som vi kan øve os på, og som rigtigt mange fagprofessionelle allerede praktiserer.

Når vi fokuserer på relationskompetent praksis, forstørrer vi alle de ord og handlinger som voksne præsenterer børnene for, som bidrager positivt til børnenes trivsel og udvikling. Men de fagprofessionelle skal også trives for at være i stand til at handle relationskompetent. Vi skal derfor også have fokus på de betingelser der har betydning for at de fagprofessionelle kan være den bedste udgave af sig selv. Herunder ledelse, (efter)uddannelse, styring og struktur.

Alle Tinas oplæg aktiverer tilhørerne med øvelser, refleksioner og relevante brain-breaks.

Tina tilbyder oplæg om relationskompetent praksis, skæld-ud og forældresamarbejde.

Tina holder også oplæg for forældre i daginstitution, skole, eller fritidstilbud. I kan få tilpasset oplæg eller workshop til jeres behov.

Foredrag

Send forespørgsel

Oplæg til pædagogisk personale

Med afsæt i Louise Klinges forskning og vores fælles  bog Pædagogens relationskompetence - Kendetegn og betingelser vil jeg formidle viden og inspiration om relationskompetent praksis. Det vil handle om forskningsbaseret viden om relationers betydning for trivsel og udvikling, kendetegn ved relationskompetent praksis og forudsætninger for at fagprofessionelle kan agere professionelt relationskompetent i hverdagen.

Oplægget vil vekselvirke mellem øvelser, refleksioner og oplæg fra mig og kredse om, hvordan vi som pædagogisk personale kan træffe valg i vores dagligdag, som giver udviklingsstøttende relationer på alle niveauer, gode betingelser på stuen,skolen, i institutionen, i forholdet til kolleger og til forældre. Jeg vil med stor ydmyghed for den komplekse hverdag, de fagprofessionelle står i, give eksempler hentet fra dagligdagen i min egen og andres praksis. Og forhåbentlig får vi både smilet og måske endda grinet lidt, når vi genkender os selv. Det er så vigtigt at være gode ved os selv, også når proppen ryger af engang imellem. Som Louise siger: Ingen handler relationskompetent altid men alle gør det engang imellem.  Det skal vi have talt op.

Mange af pointerne vil ikke være nye for dygtige fagprofessionelle, men medvirke til, at man bliver mere bevidst kompetent. Og får et fælles og konkret sprog for den praksis, der bidrager til børn og voksnes trivsel og udvikling.

Send forespørgsel

Længere forløb for hele personalegruppen eller fx alle medhjælpere

Kom i dybden og få et fælles sprog for den professionelle relationskompetence, og bliv mere bevidst kompetent.

Book fx fire moduler med cases, videoer, refleksioner, analyser, øvelser og vidensoplæg:

 • Generelt oplæg om relationens betydning og bestanddele evt. med forumteater
 • Veje til mindre skældud
 • Fem kendetegn ved relationskompetent praksis
 • Betingelser for at kunne handle relationskompetent
Send forespørgsel

Oplæg og workshop

Få et fælles sprog for den professionelle relationskompetence, bliv mere bevidst kompetent og massér det nye sprog ind med øvelser, leg, analyse og spil.

Få mere viden om:

 • Relationens bestanddele og betydning
 • fem kendetegn ved relationskompetent praksis
 • Betingelser for at kunne handle relationskompetent
Send forespørgsel

Oplæg til forældre

Forstå dit barns adfærd bedre og få veje til en hverdag med færre konflikter.

Få viden og redskaber til:

 • veje til mindre skældud
 • at hjælpe dig selv og dit barn henimod gode vaner
 • at forstå dit barns adfærd
 • en hverdag med færre konflikter og mere nærvær
Tina møder altid andre med opmærksomhed og varme. Hun er en uudtømmelig skatkiste af menneskelig indsigt i både børn og voksne og hun er en fantastisk formidler, både mundtligt og skriftligt."
Louise Klinge, børne & skoleforsker, medlem af børnerådet
Tina er en herlig kvinde, som er god til at formidle 🤩. - Er blevet bekræftet i, det gode og svære arbejde vi indimellem står i, i samarbejdet med forældre. - At vi kommer langt med respekt, omsorg, ærlighed og forståelse."
Børneinstitutionen Nord - Odense - efter personaledag og workshop om forældresamarbejde
Hvis I arbejder med børn og ikke allerede har booket Tina Brandt, så skynd jer. Hun har noget vigtigt på hjerte."
Sabina Holm Larsen, Gentofte Børnevenner
Tina formåede at gøre det faglige forståeligt og tilgængeligt bla. med humor, praksisfortællinger og små øvelser."
Emilie Veile, pædagogstuderende
Jeg er SÅ meget fan af dig Tina, din måde at formidle på, og din kloge kobling til de mennesker du står overfor."
Helle Bjerre Hansen, pæd. konsulent, Aarhus
Tina var Inspirerende, respektfuld og favnende og havde god energi."
Forælder i Åbyhøj, Aarhus
Supergod!! Virkelig sjov og spændende oplæg."
Forælder i Herskind, Skanderborg
Du er virkelig fantastisk og jeg fik nogle nye redskaber og øjenåbnere, så stort tak."
Forælder i Ringsted
Tina får 2 timer til at flyve afsted, spækket med værdifulde vinkler på hvordan vi bedst kan håndtere den vigtige opgave det er at være de bedste forældre for vores børn. Hun får komplicerede problematikker til at blive simple. Hun har en udtalt troværdighed og en bred viden om barnets sind, forældres udfordringer og gode løsningsmodeller. Tinas foredrag er en win-win- win for alle."
Forældre i Børnehaven Krauseren, Østerbro
-->