Profiler under emnet: Forældresamarbejde

Samarbejde mellem forældre og personale i daginstitutioner og på skoler er helt central for det pædagogiske fagpersonales arbejde. Det er også vigtigt for børnenes trivsel og for forældrendes tillid til institutionen. Har I brug for inspiration til, hvordan samarbejdet kan forbedres, hvordan forældre i højere grad kan inddrages i institutionens hverdag, hvordan kommunikationen mellem institution og familie glider bedst mulig eller noget helt fjerde, så er et oplæg under dette emne relevant.

Udvalgte profiler

BIRGITTE ALBÆK HENRIKSEN
Privatpraktiserende læse- og talepædagog
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
ELLEN HOLMBOE
Forfatter, forlægger, foredragsholder, underviser – og læseaktivist
LIANNE KIRSTINE ERVOLDER
Underviser, psykoterapeut og foredragsholder
SØREN JESSEN
Forfatter, illustrator, foredragsholder
TIGERTRÆNING
Leg, kamp, bevægelse og musik. Undervisning og koncerter.
KENNETH BØGH ANDERSEN
Forfatter
ESTHER RÜTZOU
Forfatter, historiefortæller, foredragsholder og underviser
CHRISTINA ABILDGAARD
Familievejleder og Marte Meo supervisor
ROSE MAIMONIDE
Forfatter, mentor og leder af Familie Master Uddannelsen
CAMILLA KAJ PAULSEN
Kultursociolog, forfatter og foredragsholder
TRINE ANDREASEN
Pædagog og cand. pæd. i pædagogisk psykologi
-->