MADS THOMSEN

Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Mads Thomsen har 15 års erfaring med vanskelige og udfordrende problemstillinger fra praksis inden for særligt social- og specialpædagogikken med blandt andet børn med udviklingsforstyrrelser, børn med forskellige angstformer i skolen, samt unge med psykiske funktionsnedsættelser på socialpædagogiske opholdssteder.

Mads Thomsen har specialiseret sig i kognitiv adfærdsterapi inden for det pædagogiske felt på den teoretiske grunduddannelse ved det internationalt anerkendte Beck institute for Cognitive Therapi and Research i Philadelphia. Som overbygning har Mads gennemført Institut for psykologis 2-årige specialistuddannelse på Københavns Universitet, CCAP, Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge, hvor han er blevet undervist og superviseret af verdens mest anerkendte fagfolk inden for feltet, blandt andre Aaron Temkin Beck, Judith Beck, Paul Stallard, Sean Perrin m.fl.

Hertil har Mads Thomsen syv års undervisererfaring fra hovedsageligt Professionshøjskolen UCC på Pædagoguddannelsen samt efter- og videreuddannelsen på diplomuddannelsen i psykologi.

Foredrag

Send forespørgsel

Metoder til udfordrende adfærd i praksis

Mads Thomsen sørger i dette videnskabeligt såvel som praktisk orienterede foredrag for, at kursisterne får opgraderet deres faglige værktøjskasse med evidensbaserede metoder til at håndtere vanskelige problemstillinger fra praksis fx:

  • Uadreagerende og voldelig adfærd - Konflikthåndtering og voldsforebyggelse 
  • Problemer med skoleangst, OCD eller socialangst 
  • Hyperaktivitet og koncentrationsproblemer 
  • Mobning  
  • Lavt selvværd
  • Andre relaterede problemstillinger 

Mads Thomsen introducerer masser af virkelighedsnære cases fra sit eget arbejdsliv, samt opfordrer kursisterne til at medbringe cases, som de selv har udfordringer med, og som de ønsker at diskutere mulige løsninger på.

Det faglige fundament for arbejdet hviler hovedsageligt på teorier inden for kognitions- og adfærdspsykologien, hvor de evidensbaserede metoder også har deres konceptualisering fra. Der tages udgangspunkt i, at netop denne tilgang er veldokumenteret som den mest effektive inden for blandt andet angstlidelser, aggressionsproblemer, depression, ADHD m.m. og ligeledes inden for det pædagogiske område.

Dog har mere kritiske teorier også deres berettigelse, da man ikke ukritisk kan overføre ovenstående evidensbaserede forskningsresultater i teorien til pædagogiske miljøer, fordi disse altid er kontekstuelle og ikke i kontrollerede miljøer, som forskningen er lavet i. Det vægtes derfor altid højt, at et eventuelt samarbejde starter med en dialog om: 

  • Hvem er det, der har et problem?
  • Hvem er det et problem for?

Hvilket leder videre til menneskesynet bag rådgivningen og interventionen, hvor idealet er at undgå stigmatisering af barnet og en indsnævring af, hvad der er normal adfærd og lomme-diagnosticering.

-->