Profiler under emnet: Neuropædagogik

Neuropædagogik er pædagogiske metoder, der bygger på viden om hjernens funktion og funktionshæmninger. Neuropsykologi og -pædagogik drejser dig bl.a. om hjernens udvikling og måden, hvorpå hjernen fungerer. Neuropædagogikken retter sig mod de fysiske omgivelser, de fagprofessionelle og disses muligheder for at stille krav, belønne og støtte samt mod barnet eller den unge, og hvad han eller hun selv kan lære at mærke og gøre anderledes. Neuropædagogik er et værktøj til at sikre optimal udvikling og trivsel.

Udvalgte profiler

MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
LENA BERIT PEDERSEN
Pædagog, familie- og psykoterapeut og foredragsholder
Bjarne Bruun Jensen
Tidligere professor ved DPU i miljø- og sundhedspædagogik, forfatter til diverse bøger og foredragsholder.
CIRKUS PANIK MED POUL STEEN
Foredragsholder og underviser i cirkus
HELLE SKRIVER ANDERSEN
Børnefaglig konsulent hos Foreningen Grønlandske Børn
HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
LIANNE KIRSTINE ERVOLDER
Underviser, psykoterapeut og foredragsholder
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer
KIRSTEN BIRK LASSEN
Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder
CARL QUIST-MØLLER
Forfatter, animator, dramatikker og foredragsholder
EMIL NYGÅRD
Professionel spoken word artist

Tilmeld dig vores nyhedsbrev