DORTHE FILTENBORG

Pædagogisk udviklingskonsulent, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Dorthe Filtenborg (født 1968) er uddannet pædagog og har 20 års erfaring med ledelse af forskellige dagtilbud (kommunal, selvejende, privat). Hun er forfatter, skribent, redaktør og metodeudvikler ift. dagtilbudsområdet og har en omfattende samling på over 150 udgivelser.

Dorthe har i en lang årrække arbejdet som pædagogisk udviklingskonsulent kombineret med undervisning og foredragsvirksomhed.

Dorthe sidder i forskellige netværk og har en bred indsigt i den pædagogiske verden.

Dorthe tilbyder to foredrag (oplæg), der kan holdes på henholdsvis 1 time, 3 timer eller på en pædagogisk udviklingsdag alt efter behov.

Foredrag

Send forespørgsel

Læringsmiljøer med høj kvalitet

Kort gennemgang af hovedpointerne i den nye styrkede pædagogiske læreplan med læringsmiljøet som den gennemgående røde tråd

 • Hvad er det konkret i den styrkede pædagogiske læreplan, som læringsmiljøet skal bygges op omkring?

Læringsmiljø af høj kvalitet

 • Hvordan kan man skabe læringsmiljøer, der har en høj kvalitet? Hvordan sikrer man en sammenhæng mellem læringsmiljøets indretning og brug?

Inddragelse af børnenes perspektiver

 • Hvordan kan man arbejde med børnemiljøet med fokus på børns medbestemmelse? Hvordan kan man arbejde med børnenes spor som en del af læringsmiljøet

Samarbejde med forældrene

 • Hvordan kan man samarbejde med forældrene om børnenes brede læring?

At sikre kvaliteten i læringsmiljøet med en kontinuerlig evalueringskultur

 • Hvordan arbejder man i dagtilbuddets professionelle læringsfællesskab med faglig vurdering for at sikre vedligehold af læringsmiljøets kvalitet?
Send forespørgsel

Evalueringskultur - systematisk pædagogisk dokumentation

Oplægget vil besvare spørgsmålene:

 • Hvad er det, den styrkede pædagogiske læreplan stiller af krav til evalueringskulturen?
 • Hvad er evaluering?
 • Hvad er en evalueringskultur?
 • Hvordan kan systematisk pædagogisk dokumentation inddrages som redskab i det evaluerende arbejde?
 • Hvordan kan man arbejde med evaluering og sikre læringsmiljøer med høj kvalitet?
 • Hvordan kan forældrene inddrages som vigtige samarbejdspartnere omkring børnenes brede læring i relation til dokumentations- og evalueringsarbejdet?
 • Hvordan kan børnene inddrages i dokumentation og evaluering af deres eget (børne)miljø?
 • Hvordan kan det professionelle læringsfællesskab arbejde med en didaktisk tilgang i dokumentations- og evalueringskulturen?
-->