Profiler under emnet: Hjernen

Udvalgte profiler

TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
TERESA CLAUSEN
Cand.pæd., familieterapeut og forfatter
SMILLA LYNGGAARD
Familierådgiver, forfatter og foredragsholder
BIRK CHRISTENSEN
Forstander, tidl. lærer, forfatter og foredragsholder
SUNNY STARGAARD
Konsulent, lærer, inklusionsleder og foredragsholder
MUSIK FOR BØRN
Babyband, børnemusik, motorik og leg
ERIK SIGSGAARD
Pædagog, seminarielærer, forsker, tidl. politiker, forfatter og foredragsholder
LARS STILLING NETTEBERG
Socionom med speciale inden for forebyggelse og afhjælpning af mobning
OLE RASMUSSEN
Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Ledelse
LISE OG MICHAEL
Genbrug, kreativitet og upcycling
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
UNNA HVID
Forfatter, fortæller og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev