LOUISE TIDMAND

Trivsel, livsduelighed og mental sundhed

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Louise Tidmand er en trænet foredrags- og kursusholder indenfor forskningsbaseret trivsel. Med 15 års erfaring som lærer på alle klassetrin kombineret med en forskerbaggrund indenfor emnet forstår hun at omsætte teori til praksis og konkrete øvelser i den understøttende undervisning.

Louise er Styrkeakademiets pædagogiske leder. Louise er uddannet lærer, og med mere end 15 års undervisningserfaring kombineret med en Kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi og sit Ph.D.-studie i positiv psykologi og livsduelighed er hun din garanti for en praksisnær tilgang til det pædagogiske arbejde.

I januar 2012 udgav Louise bogen Min glade Bog - 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre, og i februar 2013 udgav hun undervisningsmaterialet Min glade bog i skolen - Få glæden ind i klasseværelset på 25 dage, i februar 2014 Min Styrkebog - få styrkerne i spil i klasseværelset og Styrkespillet sammen med Cand.pæd.ant. Ivan Jakobsen. Alle ovennævnte materialer bliver anbefalet af hhv. Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og Psykiatrifonden. Louise Tidmand er tilknyttet Louise Klinges arbejde med Relationskompetence Vejleder Uddannelsen. 

Louise er en erfaren foredragsholder om emnet positiv psykologi, trivsel, mental sundhed og det styrkebasserede perspektiv, og hun laver også efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger. Louise forelæser desuden på landets universiteter og underviser på bl.a. kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi og på Masteruddannelsen i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet. Louises forskning har vakt opmærksomhed på diverse internationale konferencer, hvor Louise præsenterer sit arbejde med at omsætte forskningsbaseret viden til konkret pædagogisk praksis.

I dag er Louise tilknyttet Københavns Professionshøjskole som Adjunkt og underviser på Pædagogddannelsen.

Foredrag

Send forespørgsel

KURSUS: TIL KAMP MOD KEDSOMHED

På alle danske skoler og ungdomsuddannelser sidder der elever, der keder sig så meget og så ofte, at det er en konkret trussel mod deres trivsel og læring! Først for nylig er vi blevet klar over dette kedsomhedsfænomen, der ofte udtrykkes gennem uhensigtsmæssig adfærd. Det drejer sig om hver 3.-4. elev i hver klasse! Det gode er, at vi NU, med forskning i ryggen, kan gøre noget ved kedsomheden og helt konkret motivere og engagere vores elever og samtidig øge deres læring

Det handler IKKE OM AT LÆRERNE NU SKAL VÆRE STAND-UP KOMIKERE!

Book et foredrag eller en workshop og lær, hvordan i på jeres skole kan gå til Kamp mod Kedsomhed og samtidig øge motivation, engagement og trivsel for alle elever.

Gå ikke glip af muligheden for at få engagerede og motiverede elever.

Se introvideoen om Til Kamp mod Kedsomhed på www.styrkeakademiet.dk

Louise Tidmand er medforfatter til bogen Til Kamp mod Kedsomhed. 

 

Send forespørgsel

TRIVSEL OG DANNELSE PÅ GUL STUE

Dannelsesopgaven og sikring af det enkelte barns trivsel og udvikling er en del af en travl hverdag i enhver institution i dag. Den daglige kontakt med forældre og samspillet mellem kollegaer om de fælles opgaver kræver, at vi professionelle har et sprog, hvori vi kan italesætte vores børn. Lad dette sprog være inspireret af et styrkeperspektiv på det enkelte barn, og lad hverdagen byde på en praksis, der sikrer, at det enkelte barn lærer sig strategier til egen trivsel og til at vokse op og se sig selv i et styrkeperspektiv.

Dagens kursus giver værktøjerne til, hvordan vi konkret kan løse trivsels- og dannelsesopgaven i et styrkeperspektiv med udgangspunkt i den viden, vi har fra forskning i bla. trivselsfremmende faktorer og arbejdet med de personlige karakterstyrker. Alle vil efter kurset have indblik i, hvad styrker og trivselsfremmende faktorer er, og ikke mindst have værktøjer til at bruge denne viden i hverdagen sammen med børn, forældre og kollegaer.

Alle kurser skræddersyes til den enkelte institutions øvrige tiltag og arbejde.

Send forespørgsel

FORÆLDREAFTEN - KEND DIT BARNS STYRKER

Oplæg til forældreaften, hvor Louise Tidmand fortæller om styrkerne og de trivselsfremmende faktorer, som institutionen allerede arbejder med eller ønsker at arbejde med. Ved en forældreaften som denne sikrer vi, at forældrene bliver medspillere i den opgave, som institutionerne varetager omkring trivsel og dannelse. Aftenen giver forældrene indblik i den forskning, der ligger bag, og ikke mindst giver aftenen forældrene konkrete værktøjer til i hjemmet at støtte op om arbejdet i  institutionen. På den måde etablerer vi en fælles referenceramme for trivselsarbejdet mellem pædagoger, forældre og børn.

Alle kurser skræddersyes til den enkelte institutions øvrige arbejde og tiltag. 

Send forespørgsel

CERTIFICERINGSKURSUS I BRUG AF ZIPPYS VENNER

Zippys venner er et forsknings- og evidensbaseret internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring. Programmet er danskudviklet og anbefales af Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen og WHO. Undervisningsprogrammet har som målsætning at lære børn i alderen 5-7 år at identificere og tale om følelser, at mestre udfordringer og problemer i dagligdagen, og at støtte andre, som har det svært.

Zippys Venner programmet er for de 5-7 årige, og der kan undervises i programmet i både storbørnsgrupper i børnehaven, i før-skole- grupper og i 0. klasse og 1. klasse. Programmet er baseret på historier om den vandrende pind Zippy, Zippys venner og deres udfordringer og problemer. Børnene skal selv finde løsninger på de forskellige problemer i historierne. Der bliver lagt vægt på overførsel af læring ved at læringserfaringerne bliver gentaget i nye situationer, både i Zippy-timerne og i hverdagen. Gennem samspil og dialog deler børnene oplevelser og erfaringer. Aktiviteterne i timerne varierer mellem historierne om Zippy, tegning, rollespil, øvelser, leg og samtale. Alle historierne har farverige illustrationer.

Til hver lektion følger en detaljeret undervisningsvejledning.

Zippy-programmet bygger på kendt teori og empiri om tidlig forebyggelse, mental robusthed og mestring.
Forskning viser, at de samme mestringsstrategier ikke fungerer for alle mennesker eller fungerer optimalt i alle situationer. Det vigtige er derfor, at barnet selv udvikler et varieret og rigt arsenal af strategier og evner at bruge disse strategier fleksibelt i overensstemmelse med den enkelte situation. At lære dette tidligt i livet fremmer den mentale sundhed og forebygger psykiske problemer.

Den nyeste og mest omfattende evaluering af Zippys Venner er gennemført i Norge med 1.500 børn og viser, at deltagerne bliver bedre til at mestre problemer og fungerer bedre fagligt sammenlignet med børn i en kontrolgruppe. Tidligere evalueringer fra Danmark, Litauen og Irland viser samme resultat; mestring og sociale egenskaber styrkes.

Vigtigheden af at sætte ind og sikre læringsmiljøet og en omfavnende klassekultur tidligt understreges af stjerneøkonom, nobelpristager og Formand for Trygfondens Børneforskningscenter, James Heckman, der har påvist, at investeringer i udsatte børn tidligt i deres liv giver et langt større udbytte end sociale programmer rettet mod børnene efter skolestart.

-->