Profiler under emnet: Daginstitution

Vuggestue, børnehave, SFO osv. Vores børn tilbringer mange timer i institutionerne, og det pædagogiske personale gør et fantastisk stykke arbejde. Oplægsholderne under dette emne kan give inspiration til det pædagogiske arbejde i institutionen, være med til at skabe ny indsigt i eventuelle problemstillinger, det pædagogiske personale står overfor, eller give værktøjer til at forbedre samarbejde mellem forældre og institution. Således kan du finde oplægsholdere, der henvender sig direkte til de pædagogiske fagpersoner, til forældre eller til begge grupper.

Udvalgte profiler

KIRSTEN BIRK LASSEN
Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder
LONNIE LIV
Familiekonsulent, projektkoordinator, forfatter og foredragsholder
CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD
Lektor, ph.d. og leder af Dansk Clearinghouse, Aarhus Universitet
LISE OG MICHAEL
Genbrug, kreativitet og upcycling
DORTHE GJERLEVSEN
Støttepædagog, daglig leder, faglig konsulent og foredragsholder
RIKKE BILLE
Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning
CAMILLA KAJ PAULSEN
Kultursociolog, forfatter og foredragsholder
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
STINE LEMMING
Pædagog, underviser og foredragsholder
JACOB BRØNDUM PEDERSEN
Foredragsholder og digital arkitekt ved Center for Digital Dannelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev