RIKKE BILLE

Trivsel, de gode fællesskaber og forebyggelse af mobning

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Rikke Bille er en dygtig oplægsholder og en dedikeret underviser. Hun har stor erfaring med en lang række pædagogiske, didaktiske og undervisningsmæssige opgaver. Rikke kombinerer i sine foredrag praktisk erfaring med relevant teori og formidler det hele på en levende og inspirerende måde.

Rikke Bille er uddannet pædagog og cand. pæd. og arbejder som selvstændig konsulent inden for trivsel, mental sundhed, robuste fællesskaber, 'hjernesmart pædagogik' og forebyggelse af mobning. Rikke er særligt optaget af de voksne som rollemodeller og arbejder derfor også med emner som det gode arbejdsmiljø, værdier på konkret plan og konfliktløsning.

Rikkes foredrag er altid krydret med praksiseksempler, filmklip, gruppediskussioner og debat.

Udover jobbet som konsulent er Rikke ekstern underviser hos Mary Fonden/Red Barnet i Fri For Mobberi og hos forlaget Glæde&Børn.

Alle Rikkes foredrag kan udfoldes til pædagogiske dage med en blanding af oplæg, workshops, debat og konkret planlægning.

Foredrag

Send forespørgsel

AMYGDALA... HVA' FOR EN FISK?

I øjeblikket kommer der mere og mere fokus på hjernen og på, hvordan vi kan bruge ny viden om den i den pædagogiske praksis. Jeg kommer ind på re-framing, hen-i-mod-sprog og amygdala-kapring på en jordnær måde og tilpasset lige præcis jeres målgruppe. Formen er en blanding af oplæg, øvelser, debat og små film klip.

 

For dagplejere, pædagoger og lærere med børn 0-16 år.

Send forespørgsel

COPING - AT MESTRE LIVET PÅ GODT OG ONDT

At kunne "cope" med noget er helt essentielt for os mennesker, om vi så er 2 eller 42 år. Det handler om at opøve en række færdigheder og strategier, der gør os bedre i stand til at tackle problemer, konflikter og modgang. I dette oplæg vil jeg komme ind på, hvordan du som pædagog eller lærer kan arbejde med at gøre børnene bedre til at cope i de mange små dagligdags situationer de kommer ud for. Vi runder også begrebet robusthed, som jo er temmelig misbrugt- men i sin grundform meget positivt. 

For pædagoger, dagplejere og lærere med børn 0-16 år.

Send forespørgsel

ROBUSTHED - SAMMEN ELLER HVER FOR SIG?

Begrebet robusthed er aktuelt som aldrig før og er både udskældt, misbrugt og eftertragtet. Men hvad ligger der egentlig i begrebet, og hvordan kan vi hjælpe vores børn til at opnå mere af det?

Målgruppe: pædagogisk personale og forældre (0-8 år).
Send forespørgsel

ALDRIG MERE MOBNING

Hvad kan pædagoger og lærere gøre for at undgå mobning? Hvordan er vi voksne rollemodeller? Hvorfor er det vigtigt at blande sig - og hvordan kan vi finde modet til at gøre det? Hvilken rolle har de digitale medier?

Målgruppe: pædagogisk personale og lærere for alle aldersgrupper.

Send forespørgsel

AT ARBEJDE 'HJERNESMART'

Med afsæt i den nyeste hjerneforskning gennemgås kort hjernens opbygning, og der diskuteres, hvad man kan bruge det til i pædagogisk perspektiv. Hvad kan vi gøre for at hjælpe børnene (og os selv), når vi bliver "amygala-kapret"? Hvornår lærer vi bedst? Hvad betyder empati for vores trivsel?

Målgruppe: pædagogisk personale, lærere og forældre (0-13 år).
Send forespørgsel

FORÆLDREMØDER - DE GODE BØRNEFÆLLESSKABER, HVORDAN KAN I STØTTE OP

En aften med fokus på de gode børnefællesskaber, og hvordan vi undgår mobning på den lange bane. Hvis projektet Fri For Mobberi benyttes i institutionen/indskolingen fortælles også om det. Oplægget tilpasses naturligvis børnenes alder og kan også inddrage digitale medier og digital etik.

Målgruppe: forældre (0-16 år).
-->