RIKKE BILLE

Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
Rikke Bille er en dygtig og praksisnær oplægsholder, der brænder for særligt de mindstes trivsel, pædagogiske læringsmiljøer og sprog & bog-glæde.  Hun har stor erfaring med en lang række pædagogiske og undervisningsmæssige opgaver i dagpleje, vuggestue og børnehave.  Rikke kombinerer i sine foredrag praktisk erfaring med relevant teori og formidler det hele på en levende og inspirerende måde.

Rikke Bille er uddannet pædagog, cand. pæd. og sprogvejleder og er selvstændig konsulent inden for børns sproglige udvikling, læselyst i daginstitutioner, sunde fællesskaber og Den styrkede pædagogiske læreplan.

Rikkes foredrag er altid krydret med praksiseksempler, filmklip, gruppediskussioner og debat.

Udover jobbet som konsulent er Rikke ekstern underviser i Styrkeakademiet, i Fri For Mobberi hos Red Barnet og Mary Fonden, hvor hun også underviser i LæseLeg. Rikke holder pædagogiske tema-dage, oplæg samt forældremøder.

Foredrag

Send forespørgsel

Børns sprog & bog-glæde

Hvordan man styrker børns glæde ved sproget og ved bøger. Et underholdende og vedkommende foredrag for både fagfolk og forældre.

Pædagogiske oplæg og forældremøder a 1-2 timers varighed.

Send forespørgsel

Det fysiske sprogmiljø

Vi starter med et oplæg om sprogtilegnelse og betydningen af det fysiske, pædagogiske læringsmiljø og kikker herefter konkret på jeres egen indretning i forhold til netop dette. Til fagfolk.

Pædagogiske oplæg og forældremøder a 1-2 timers varighed.

Send forespørgsel

Dialogisk læsning

Vi gennemgår de vigtigste pointer i sprogmetoden Dialogisk Læsning og taler om, hvordan man kan få det til at leve i en travl hverdag. Fokus på rutinesituationer, tilgængelighed og sprogglæde.

Pædagogiske oplæg og forældremøder a 1-2 timers varighed.

Send forespørgsel

De gode fællesskaber

Med udgangspunkt i den nyeste viden, ser vi på hvordan man skaber gode, robuste fællesskaber lige fra børnene starter i institution. Særlig fokus på de voksnes rolle som forbilleder og som ledere af fællesskaberne.

Pædagogiske oplæg og forældremøder a 1-2 timers varighed

Send forespørgsel

”Børn gør det godt hvis de kan”

Vi ser på det nye børnesyn og kommer ind på emner som relationskompetence, pædagogiske bagdøre, grænsesærtning og amygdala-kapring. Kan tilpasses til enten fagfolk eller forældre.

Pædagogiske oplæg og forældremøder a 1-2 timers varighed.

Send forespørgsel

Hel pædagogisk dag med emnet børn og sprog

Børns sproglige udvikling

"Nature-nurture" og det nye syn på sproglig udvikling, som opstående i samspil.

 

Early Litteracy

 

Børn med sproglige udfordringer

Børn med anden etnisk herkomst, flersprogede børn, børn fra sprogfattige miljøer, fysiske sprogvanskeligheder

 

Sprogvurderinger

 Hvad kan man bruge det til?

 

Sproget i fællesskaber 

Hvorfor sproget er så vigtigt for at blive en del af fællesskaber

 

Konkrete måder at arbejde med sprog på

Fysiske sprogmiljøer

Dialogisk Læsning

At samtale

Oa.

 

Børnebøger

Hvad er en god børnebog? 

Tilgengælighed

Bog-glæde

Vi kan evt. bruge lidt tid på konkret at kikke på det sproglige pædagogiske miljø, på jeres børnebøger og på de andre muligheder for Litteracy, der er tilgengælige hos jer.

 

 

-->