KIRSTEN BIRK LASSEN

Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Kirsten Birk Lassen er en erfaren oplægsholder, der på seminarer og til foredrag giver ledere, bestyrelser, pædagogiske personale og forældre på skoler og i dagtilbud viden, værktøjer og vilje til et godt og ligeværdigt samarbejde – både i bestyrelsen og i hverdagen.

Kirsten er stifter af Følgeskabet, der er specialiseret i at understøtte fællesskabet, forældresamarbejdet og bestyrelsesarbejdet i dagtilbud og på skoler. Kirsten har holdt mere end 300 foredrag og seminarer for forældrebestyrelser, skolebestyrelser, ledere, personalegrupper og forældregrupper. Det har handlet om meningsfuldt bestyrelsesarbejde, samskabende forældresamarbejde og hvordan dette arbejde leves, ledes og faciliteres. Kirsten har derudover været konsulent og faglig rådgiver i udviklingen af materiale om forældresamarbejdet for bl.a. Fri for Mobberi, DCUM, Styrelsen for IT og Læring samt diverse kommuner og paraplyorganisationer. Selv har Kirsten to børn og siddet som formand i forældrebestyrelse, skolebestyrelse og som formand for Skole og Forældre København.   

Bøger af Kirsten Birk Lassen: 

  • Skolebestyrelserne der gør en forskel (Dafolo 2022)
  • Det, vi er sammen om en gennemgang af det pædagogiske grundlag med bidrag til bogen med kapitlet Forældresamarbejde (Dafolo 2020)
  • Forældrenes betydningsfulde rolle i dagtilbud (Dafolo 2019)

Læs mere på Følgeskabet til fremme af fællesskaber på: Forældresamarbejde og bestyrelsesarbejde (folgeskabet.dk).

Foredrag

Send forespørgsel

Bestyrelsesarbejde med mening

Knap 4000 dagtilbud og mere end 1100 skoler har frivillige bestyrelser, der i løbet af året mødes for at skabe trivsel, læring og dannelse for landets børn og unge. Men hvordan går vi til det frivillige bestyrelsesarbejde, så det for bestyrelsen er meningsfuldt og for institutionen relevant?

På kurser sættes der fokus på, hvad opgaven er for henholdsvis en institutionsbestyrelse, forældrebestyrelse eller en skolebestyrelse, hvad det er for et ledelsesrum, bestyrelsen udfylder, og hvad det er for et ledelsesrum, som lederen har, og som bestyrelsen ikke skal udfylde? Der sættes fokus på frivilligheden som både rummer styrker og muligheder, men også paradokser og udfordringer.

Er deltagerkredsen ledere, kan emner omkring ledelse af en frivillige bestyrelse og et politisk organ samt facilitering af et meningsfuldt bestyrelsesarbejde foldes mere ud. Er deltagerkredsen bestyrelsesmedlemmer, er det ofte arbejdet med principper, og hvordan man fører konstruktivt tilsyn, der er godt at få drøftet og lavet case-arbejde med. Derudover er den repræsentative rolle og ansvaret for fællesskabet også vigtige og efterspurgte emner.

Deltagerne introduceres for forskellige værktøjer, der styrker det fælles ledelsesrum mellem leder og bestyrelse og for, hvordan man kan skabe en arbejdsform, der engagerer og favner frivilligheden og skaber værdi for institutionen og det gode børneliv.

Send forespørgsel

Forældresamarbejde med glæde

Børns dannelse og udvikling er betinget af de relationer og de fællesskaber, de er en del af. Oplevelsen af at høre til og være en del af fællesskabet styrkes, når børn oplever, at ens egne forældre og andre forældre er med til at give ens hverdagsliv i dagtilbuddet eller på skolen betydning og mening.

Men hvordan faciliterer vi et ligeværdigt forældresamarbejde og en relation, der styrker barnets dannende fællesskab og læringsmiljø? Her sætter vi sammen fokus på det gældende børnesyn og forældresyn og på, hvordan det spiller ind på børnenes dannende og inkluderende fællesskaber.

Med Zonemodellen, som er udviklet i Følgeskabet, ser vi på, hvor i hverdagen der skabes energi med forældrene, hvad der er behov for, og hvad der er lyst til. Hvad skal der til, for at forældrene lykkes bedst muligt med det de kommer med stort og småt er lige godt?

Vi sætter fokus på det, vi er gode til, og som børnenes glædes ved. Gennem cases og gruppearbejde drøfter vi, hvordan vi kan få mere heraf eventuelt hjulpet på vej med en konkret praksishandling, som deltagerne efterfølgende afprøver i hverdagens samarbejde.

Forløbet med Følgeskabet har været en øjenåbner. Forældresamarbejde rummer et meget større potentiale end hvad vi tidligere har haft øje for."
Maybritt Larsson, dagtilbudsleder
Kirsten Birk Lassen har åbnet vores øjne for et kæmpe udviklingspotentiale i forældresamarbejdet, som vi ikke har kunnet finde andre steder i hverken litteratur, undersøgelser og anbefalinger om et styrket forældresamarbejde."
Louise Jeppesen, dagtilbudsleder
-->