Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er et grundlæggende element i daginstitutionen, i skolen og i familien. Det er vigtigt, at det pædagogiske fagpersonale kan samarbejde om det enkelte barn og om at skabe trygge rammer, hvor børnene kan trives og udvikle sig. Lige så vigtigt er samarbejdet mellem daginstituton eller skole og hjemmet. At lære at samarbejde er også helt essentielt for børn og unge, som hver dag skal agere i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige mennesker. Find en oplægsholder, der kan give jer nye værktøjer til at udvikle jeres samarbejde i personalegruppen, med forældre og med børnene. Flere oplægsholdere arbejder desuden med at udvikle samarbejdet mellem børnene gennem underholdende og legende aktiviteter.

Udvalgte profiler

METTE WEBER
Forfatter, skrivementor, sundhedsplejerske, konfliktvejleder, og coach. Faciliterer udviklingsstøttende samSKRIV, samTALER & samSPIL
ROSE MAIMONIDE
Forfatter, mentor og leder af Familie Master Uddannelsen
STINE ELVERKILDE
Forfatter, oplægsholder og lektor. Indehaver af konsulentvirksomheden Elverkilde.dk
KIRSTEN BIRK LASSEN
Stifter af Følgeskabet, stærk formidler og foredragsholder
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionevejleder og foredragsholder
TEA BENDIX
Børnebogsforfatter, illustrator, grafisk designer mdD og foredragsholder
IANNEIA MELDGAARD
Cand.mag. i kommunikation og musik, lektor, foredragsholder.
HEIDI LYKKE NISSEN
Arbejdet professionel med læring i +20 år
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
SMILLA LYNGGAARD
Familierådgiver, forfatter og foredragsholder
SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
-->