Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er et grundlæggende element i daginstitutionen, i skolen og i familien. Det er vigtigt, at det pædagogiske fagpersonale kan samarbejde om det enkelte barn og om at skabe trygge rammer, hvor børnene kan trives og udvikle sig. Lige så vigtigt er samarbejdet mellem daginstituton eller skole og hjemmet. At lære at samarbejde er også helt essentielt for børn og unge, som hver dag skal agere i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige mennesker. Find en oplægsholder, der kan give jer nye værktøjer til at udvikle jeres samarbejde i personalegruppen, med forældre og med børnene. Flere oplægsholdere arbejder desuden med at udvikle samarbejdet mellem børnene gennem underholdende og legende aktiviteter.

Udvalgte profiler

ALICE KJÆR
Pædagog, cand. pæd. og forfatter
KATHRINE ASSELS
Børnebogsforfatter
Stine Elverkilde
Forfatter, oplægsholder og lektor. Indehaver af konsulentvirksomheden Elverkilde.dk
LENA BERIT PEDERSEN
Pædagog, familie- og psykoterapeut og foredragsholder
LINE RODSTEN
Lærer, cand.pæd., psykoterapeut og konfliktvejleder
CAMILLA SEMLOV
Socialrådgiver, soc.d., børn og unge, forfatter
KAREN LUMHOLT
Journalist, forfatter, rådgiver og foredragsholder
JØRN MARTIN STEENHOLD
Børnehavepædagog, fremtidsforsker og forfatter
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
SKOLEKONSULENTER.DK
Klasseledelse, hjernepauser og teamsamarbejde
RANDI HEDELUND JEPPESEN
Stifter af Hjælp til Ord, ordblindekspert, lærer og foredragsholder.
LIANNE KIRSTINE ERVOLDER
Underviser, psykoterapeut og foredragsholder
-->