Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er et grundlæggende element i daginstitutionen, i skolen og i familien. Det er vigtigt, at det pædagogiske fagpersonale kan samarbejde om det enkelte barn og om at skabe trygge rammer, hvor børnene kan trives og udvikle sig. Lige så vigtigt er samarbejdet mellem daginstituton eller skole og hjemmet. At lære at samarbejde er også helt essentielt for børn og unge, som hver dag skal agere i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige mennesker. Find en oplægsholder, der kan give jer nye værktøjer til at udvikle jeres samarbejde i personalegruppen, med forældre og med børnene. Flere oplægsholdere arbejder desuden med at udvikle samarbejdet mellem børnene gennem underholdende og legende aktiviteter.

Udvalgte profiler

PETER SOLBERG DIRKSEN
Forfatter og foredragsholder
JOHN MEJLGREN
Coach, forfatter og foredragsholder
INGELIS ARNSBJERG
Privatpraktiserende ergoterapeut og foredragsholder
TORBEN BOHNHARDT
Fra rocker til iværksætter
DION RASMUSSEN
Musikentrepenør, underviser og foredragsholder
JESPER SEHESTED
Forfatter, foredragsholder og indehaver af Etlivsomordblind
LISBET VESTERGAARD
Cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling
ANNE MARIE MARQUARDSEN
Pædagog, leder, konsulent, forfatter og foredragsholder
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
IBEN DISSING SANDAHL
PSYKOTERAPEUT, FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER
THOMAS GRØNNEMARK
Inspirator, forfatter og foredragsholder
ANJA MARCHALL
Cand.pæd. og ph.d.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev