Profiler under emnet: Samarbejde

Samarbejde er et grundlæggende element i daginstitutionen, i skolen og i familien. Det er vigtigt, at det pædagogiske fagpersonale kan samarbejde om det enkelte barn og om at skabe trygge rammer, hvor børnene kan trives og udvikle sig. Lige så vigtigt er samarbejdet mellem daginstituton eller skole og hjemmet. At lære at samarbejde er også helt essentielt for børn og unge, som hver dag skal agere i mange forskellige sammenhænge med mange forskellige mennesker. Find en oplægsholder, der kan give jer nye værktøjer til at udvikle jeres samarbejde i personalegruppen, med forældre og med børnene. Flere oplægsholdere arbejder desuden med at udvikle samarbejdet mellem børnene gennem underholdende og legende aktiviteter.

Udvalgte profiler

HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
JENS PETER MADSEN
Historiefortæller og foredragsholder
BO KRISTENSEN
Proceskonsulent, coach, underviser og foredragsholder
LINE FRIDERICHSEN
Folkeskolelærer, i gang med kandidaten cand. Mag. I pædagogik og uddannelsesstudier + sundhedsfremme og sundhedsstrategi og foredragsholder.
TINA ESPANDER
Psykolog, lærer og foredragsholder
HELENE HAUGAARD
Foredragsholder og chefkonsulent ved Center for Digital Dannelse
SMILLA LYNGGAARD
Familierådgiver, forfatter og foredragsholder
INGELIS ARNSBJERG
Privatpraktiserende ergoterapeut og foredragsholder
STINE LEMMING
Pædagog, underviser og foredragsholder
DORTHE KASTBERG
Pædagogisk konsulent, Børn og Unge Terapeut og foredragsholder
SØREN CARLOS RASMUSSEN
Stifter af Carlos Kitschen og foredragsholder
MIKALA PHILIP BJERG OG KIRSTEN KORTBEK
Foredragsholdere og undervisere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev