STINE ELVERKILDE

Forfatter, oplægsholder og lektor. Indehaver af konsulentvirksomheden Elverkilde.dk
Stine har gennem mere end 20 år arbejdet engageret og målrettet med at styrke kvaliteten i dagtilbud og hendes erfaring på området spænder bredt og på alle niveauer i ledelseskæden både i relation til dagplejen, daginstitutioner og understøttende funktioner.

Stines udgivelser, foredrag og kurser bunder i forskningsbaseret viden om hvad der skal til for at skabe den forskel der fremmer børns trivsel, udvikling, lærings og trivsel både her-og-nu, men også i et livsperspektiv.

Stine har en stor indsigt og forståelse for kompleksisten i den pædagogiske arbejde og du vil i mødet med Stine opleve en praksisnær og realistisk tilgang til, hvordan ny viden omsættes til pædagogiske handlinger der gør en positiv forskel for børnene.

Stine henvender sig til ambitiøse ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser i dagtilbud, som ønsker inspiration, viden og understøttelse til forsat udvikling, der reelt gør en forskel i hverdagen og dermed fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Foredrag

Send forespørgsel

Viden der gør en forskel i praksis

Hos Elverkilde tilbydes foredrag og oplæg, som tager udgangspunkt i jeres aktuelle behov og med praksiseksempler, der bidrager til at gøre viden levende og nærværende.

Foredrag og oplæg kan omfatte alt fra specifikke oplæg til temadage med tilhørende processer og flere faglige input.

Stine Elverkilde er en foredragsholder med noget på hjertet, og hun brænder selv for at gøre en forskel i praksis. Stine stiller samme krav til tilhørerne og er direkte i sin stil, hvilket har gjort hende til en efterspurgt oplægsholder. Tilhørerne skal føle sig inddragede og medansvarlige for den videre proces.

Vi tilbyder fx foredrag og temadage om:

 • Tilsyn mellem kontrol og udvikling.
 • Datainformeret kvalitetsudvikling
 • Samarbejde mellem dagtilbud og skole
 • Evalueringskultur og dokumentation af sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel læring, udvikling og dannelse
 • Forældresamarbejde med inddragelse af hjemmelæringsmiljøer
 • Pædagogisk højkvalitet i dagtilbud
 • Kollegial feedback og databehandling i hverdagspraksis
 • Læreplanen som redskab for faglig ledelse af professionelle læringsfællesskaber
 • Professionaliseret hjemlighed og kvalitetsudvikling i praksis
 • Evalueringskultur og dokumentation af sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel læring, udvikling og dannelse
Send forespørgsel

Få den bedst mulige kvalitet ud af jeres samarbejde!

Hos Team Elverkilde tilbyder vi forældrebestyrelseskurser henvendt til daginstitutioner og dagplejen. Vi ved fra forskning, hvad et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældrene - formelt som uformelt - har af betydning for kvaliteten af kerneydelsen. Dette kombineret med vores brede erfaring med arbejdet i bestyrelse og forældreråd sikrer et praksisnært og relevant kursus altid inden for den lovformelig ramme.

Kurset henvender sig både til nystartede og allerede etablerede forældrebestyrelser og forældreråd i dagtilbud og kan udbydes i større sammenhænge med flere bestyrelser repræsenteret eller helt lokalt i de enkelte forældreråd.

Kurset har overordnet til formål at skabe de bedste forudsætninger for et frugtbart samarbejde mellem forældrerepræsentanter, ledelse og medarbejdere til gavn for alle børns udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Kurset sammensættes efter jeres aktuelle behov og med udgangspunkt i netop det fokus, der optager jer. Kurset kan således sammensættes, så det er understøttende for en god start på et nyt samarbejde; men også som afsæt til næste skidt i et allerede godt etableret samarbejde med et særligt fokus på det, der optager jer i jeres samarbejde.

Artikel: https://elverkilde.dk/wp-content/uploads/2023/04/Foraeldresamarbejde-om-hjemmelaeringsmiljoer.pdf

Send forespørgsel

Med pædagogisk højkvalitet som mål

Vi arbejder ud fra forskningsinformeret viden om, hvordan viden bliver til handlinger i praksis, herunder med fokus på begreber som transfer, mening og ejerskab til opgaveløsning.

Hos Team Elverkilde tilbyder vi kompetenceudviklingsforløb, der styrker de organisatoriske forudsætninger for samarbejde om kvalitet i jeres institution. Vi har omfattende erfaring med at skabe forløb, hvor ny viden bliver til nye handlinger i praksis.

Vores ydelser bygger på didaktisk viden om, hvilken undervisningspraksis der gør den største forskel for deltagernes udbytte, og understøtter deltagernes læring med praksisnære metoder, der faciliterer læring helt ind i de nære relationer i hverdagspraksis.

Vi tilbyder for eksempel:

Kapacitetsopbygning i praksis. Skræddersyet praksisnær kompetenceudvikling af de forskellige medarbejdergrupper med udgangspunkt i eksisterende rammer og styringsredskaber. Medarbejderne styrkes i kollegialt samarbejde med fælles ansvar for kapacitetsopbygning i dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer. Forløbet har fokus på viden om pædagogisk kvalitet i dagtilbud, arbejde med læringsprocesser, modstand på læring, og hvordan man skaber motivation og medejerskab i zonen for nærmeste udvikling hos medarbejderne. Kontakt os og lad os sammen sammensætte det forløb, der tilgodeser jeres behov.

Faglige seminardage og workshops til kvalificering og udvikling af opgaveløsning for pædagogisk personale, dagplejepædagoger og understøttende funktioner i praksis, herunder fx udarbejdelse eller sparring på styrelsesdokumenter i et kapacitetsopbyggende perspektiv. Kontakt os og lad os drøfte mulighederne for nogle udviklende og lærende dage.

Vi laver kompetenceudvikling for bl.a.:

 • Hele medarbejdergrupper
 • Nøglepersoner, vejledere og faglige fyrtårne
 • Dagplejepædagoger / -konsulenter
 • Forvaltningskonsulenter
 • Ledelse på alle niveauer

Vores kvalitetsgaranti er med udgangspunkt i erfaring som aftager, at kompetenceudvikling skal føre til læring, der giver effekt i kerneydelsen og at vi ikke vil udbyde forløb, vi ikke selv ville købe!

Stine er faglig – præcis og kontakt i sin formidling, dog altid tilpasset målgruppen."
Fie Lademann, dagtilbudsleder i Svendborg Kommune
Stine Elverkilde ved, hvad hun kan, ved og vil rent fagligt, og hun er eminent til at distribuere sin viden på en tydelig og overbevisende måde."
Astrid Lenskjold, pædagogisk konsulent i dagtilbudsområdet, Rødovre Kommune
-->