OLE RASMUSSEN

Leder af Muskelsvindsfondens Center for Frivillighed og Ledelse

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Ole Rasmussen nærer en stor passion for frivillighed - særligt i kombination med Muskelsvindsfonden, som han som pårørende har stået helt nær siden barns ben.

Ole Rasmussen er Leder af Muskelsvindfondens Center for Frivillighed & Ledelse. Her arbejder han med strategisk udvikling af frivilligheden og afvikler samtidig en lang række kortere og længere uddannelsesforløb, bl.a. i samarbejde med VIA University College. Indsatsen dækker både internt i Muskelsvindfonden, herunder Grøn Koncert og eksternt i hele den frivillige sektor og de offentlige institutioner som arbejder med frivillighed.
Ole har en en lang historie i Muskelsvindfonden. Lige siden han som barn deltog i foreningens arrangementer, med sin bror der havde Muskelsvind, til i dag hvor han stadig er aktiv på de store events som Grøn Koncert. Her er han leder af en del af driften og de frivillige der er involveret der. Tidligere har Ole, både været lærer i folkeskolen og filialdirektør i en bankfilial og kommer derfor med en bred forståelse for både læring og ledelse.

 

Foredrag

Send forespørgsel

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE

Mange organisationer som arbejder med frivillige oplever udfordringer med enten fastholdelse eller rekruttering eller begge dele. Hør hvordan man i Muskelsvindfonden har stoppet rekrutteringen og satset på fastholdelse, og hvordan det har ført til rekruttering. Ole Rasmussen fortæller levende om processen og om hvordan I kan gå til rekruttering og fastholdelse i fremtiden.

Send forespørgsel

FRIVILLIG KULTUR

Ole Rasmussen fra Muskelsvindfonden fortæller om arbejdet med kultur i festivalbranchen. Her har fokus de seneste år rykket mere og mere hen på gæsternes oplevelse. Glade gæster kommer igen og er de bedste ambassadører. I Danmark er det de frivillige som bærer mange arrangementer og events. Frivillighedskulturen kan vi påvirke og stille krav til - det er bare ikke ligegyldigt hvordan vi gør det! Kulturen bærer det hele Engagement, niveau af service og til sidst - gæstens oplevelse.

Send forespørgsel

LEDELSE AF FRIVILLIGE

I alle sammenhænge hvor vi er sammen med et formål, er der brug for ledelse. I dette foredrag tages der udgangspunkt i den frivillige kontekst.
Ledelse af frivillige adskiller sig fra traditionel ledelse på flere punkter. De væsentligste handler om anerkendelse, motivation og incitament/belønning. Som eksempel, når vi vil anerkende en medarbejder for en ekstra indsats, kan vi give en fridag eller en bonus - men en frivillig vil ofte føle sig mere anerkendt ved at få mere arbejde og ansvar!

Send forespørgsel

KONFLIKTFOREBYGGENDE KOMMUNIKATION

Kender du det, når det er de andres skyld når noget ikke er gået godt - når salgstallene ikke er nået eller der er opstået konflikt?
Her tager vi fat på det, som ligger under vores adfærd, nemlig vores tilgang til andre mennesker omkring os.
Konfliktforebyggende kommunikation handler om at stræbe efter en kultur med lidt færre konflikter, også selv om niveauet i forvejen er lavt. Selv små konflikter koster både energi og penge - mange penge.
 

Send forespørgsel

ANERKENDELSE AF FRIVILLIGE

I Muskelsvindfonden ved vi, at frivilligheden er noget man skal investere i.
Det gælder både økonomisk og menneskeligt. De økonomiske rammer er jo ofte givet på forhånd, men ofte vil det være værd at kigge på hvordan midlerne er brugt.
Den menneskelige investering er ganske gratis, men det gør den ikke lettere at have med at gøre. Investeringen i den enkelte frivillige er vigtig for engagement og kultur og kan godt sættes i system.
Ved at styrke følelsen af at være anerkendt hos dine frivillige, styrker du både loyalitet, engagement og handlekraft.
 

Send forespørgsel

DET GODE BESTYRELSESARBEJDE

De fleste bestyrelseskurser handler om regler, rammer og ansvar og det er også vigtigt. Men, når den daglige drift rammer os, handler det om forståelse for: samarbejde, visions- og strategiarbejde samt bestyrelses opgaver.
Bliv inspireret til at styrke dit bestyrelsesarbejde, både ift. opgaverne og dem opgaverne skal løses sammen med.

-->