Profiler under emnet: Møder

Personalemøder, forældremøder, ledermøder, teammøder osv. De fleste kender til at sidde og kigge på klokken efter dagsordenen for længst er sprunget, og et planlagt møde er trukket ud. Der findes værktøjer til at skabe effektive møder, som giver følelsen af at have brugt tiden fornuftigt. Her finder I de oplægsholdere, der kan give jer metoderne til fremover at kunne holde effektive og velplanlagte møder.

Udvalgte profiler

SUNE HAVLYKKE
Skoleleder og underviser i pædagogisk magtanvendelse
KATHRINE ASSELS
Børnebogsforfatter
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
KENNETH BØGH ANDERSEN
Forfatter
CHRISTINA ABILDGAARD
Familievejleder og Marte Meo supervisor
ANNE SØGAARD
Ekspert i relationer. Foredragsholder. Inklusionsvejleder.
JESPER GRØNKJÆR
Tryllekunstner, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør
JOSEFINE OTTESEN
Forfatter
LOUISE TIDMAND
Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
CAMILLA KAJ PAULSEN
Kultursociolog, forfatter og foredragsholder
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
GRETHE LINDBJERG SØRENSEN
Teenagecoach, uddannelsesvejleder og foredragsholder
-->