Profiler under emnet: Møder

Personalemøder, forældremøder, ledermøder, teammøder osv. De fleste kender til at sidde og kigge på klokken efter dagsordenen for længst er sprunget, og et planlagt møde er trukket ud. Der findes værktøjer til at skabe effektive møder, som giver følelsen af at have brugt tiden fornuftigt. Her finder I de oplægsholdere, der kan give jer metoderne til fremover at kunne holde effektive og velplanlagte møder.

Udvalgte profiler

BIRGITTE ALBÆK PEDERSEN
Privatpraktiserende læse- og talepædagog
ALICE KJÆR
Pædagog, cand. pæd. og forfatter
CHRISTIAN AZIZ
Forfatter, foredragsholder og sprogofficer
TOMMY LYNNERUP
Forældrecoach og foredragsholder
INGE TEMPLE
Relationskompetence og tilknytning
OLIVER ZAHLE
Forfatter til børnebøger og manuskripter, instruktør, TV-personlighed, musiker og foredragsholder
NADIA HOLMGREN
Cand. pæd.psyk, pædagogisk-psykologisk rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder
LENE SONNE
Dybdeterapeut, filosofisk coach og foredragsholder om sensitive mennesker
HANNE JENSEN
Privatpraktiserende børnesagkyndig socialrådgiver og foredragsholder
ULLA LAU HYLDGÅRD
Musikterapeut og musikpædagog
LOTTE KASPERSEN
Selvstændig konsulent og vejleder med speciale i ADHD
POTENTIALEHUSET
Certificerede coaches og facilitatorer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev