Profiler under emnet: Narrativitet

Narrativ kan oversættes til fortælling, og begrebet er oprindeligt brugt i forbindelse med dramaturgi og retorik. Narrativitet bruges også indenfor psykologi og pædagogik, hvor der er fokus på, hvilken betydning fortællinger om os selv og mennesker omkring os har for vores forståelse og for vores opfattelse af omverdenen. Udgangpsunktet for narrativ psykologi er kort sagt, at vi forstår verden ved at fortælle, lytte og fortolke det, vi hører.

Udvalgte profiler

KIT NØRGAARD
Cand.pæd.ant. Legeekspert. Foredragsholder. Facilitator
GABRIELA REHFELD
CEO Ungdomsmodtagelsen Danmark, jordmoder, psykoterapeut, klinisk sexolog og foredragsholder
TRINE WINTHER SCHOUBYE
Specialist i pædagogik og læring målrettet ADHD. Cand.mag i læring og forandringsprocesser og socialpædagog
JESPER SEHESTED
Ordblind, foredragsholder og forfatter
BJARNE BRUUN JENSEN
Tidligere professor ved DPU i miljø- og sundhedspædagogik, forfatter til diverse bøger og foredragsholder.
RIKKE BILLE
Børns sproglige udvikling, pædagogiske læringsmiljøer og de gode fællesskaber
ROSE MAIMONIDE
Forfatter, mentor og leder af Familie Master Uddannelsen
METTE WEBER
Forfatter, skrivementor, sundhedsplejerske, konfliktvejleder, og coach. Faciliterer udviklingsstøttende samSKRIV, samTALER & samSPIL
MADS THOMSEN
Lektor og kandidat i pædagogisk psykologi
MARIA HANKE
Operasanger
VIGGO SMITT
Cand. pæd., lærer og debattør
LÆSEVEJLEDNING.DK
Folkeskolelærere, læsekonsulenter, foredragsholder, forfattere og master
-->