Denne bog prøver at sætte ord på børnenes tanker og forvirringer i forhold til opdragelsen, forskellige normer og voksnes reaktioner, som ikke altid er forståeligt for dem.

Vi ser ofte børn i forskellige arenaer, som er i tvivl om og usikker på, hvordan de skal agere i forhold til uskrevne regler og normer i forskellige situationer. For eksempel hvorfor de kan bruge nogle legeredskaber et sted men ikke et andet sted, eller hvorfor de får ros for deres handlinger i en uformel situation og ris i en formel situation?

Disse handlinger skaber forvirring, usikkerhed og frustrationer hos børnene, som nogle gange kan munde ud til et raseriudbrud.

Bogen lægger op til en dialog og synliggørelse af normer og regelbeskrivelser for børnene. Den lægger også op til, at vi voksne ser verden fra børnehøjde og prøver at give os tid til at forstå dem og forklare tingene i ro og mag i stedet for at skælde dem ud, da dette gør dem mere forvirrede.

Jeg synes, bogen har et pædagogisk mål med hensyn til børneopdragelse og indlæring af normer og regler i hverdagen. Men også at børn ikke lærer af at få skældt ud, tværtimod. Ønsker vi dygtige, lydhøre og hensynsfulde børn, er vi nødt til at investere tid i opdragelsen og at tage ansvar for vores rolle som de voksne, børn ser op til. At vi ikke bare kan forvente, børn kan møde op i en forsamling og indrette sig efter en bestem norm i en given situation. Det er de voksnes opgave at klæde børnene på til en bestemt begivenhed og lære dem om, hvordan de skal agere. Bogen rejser også indirekte kritik af forældres ansvar, som efterhånden er lagt over på børnene selv eller andre voksne.  

En god bog, der sætter tanker i gang og med en pædagogisk målsætning kan bruges til børns fordel og ikke mindst se og forstå tingene fra børnenes tankeverden og deres udviklingsfaser.

Bogen er børnevenlig og let forståelig og kan også bruges af børn, der selv kan læse.

 

Skønlitteratur
Flachs
Franziska Gehm og Nikolai Renger
26
Pouran A. Rastehkenari
3. juni 2019

Seneste anmeldelser

Tilmeld dig vores nyhedsbrev