I pædagogiske og uddannelsespolitiske debatter hører man ofte begrebet ”livsduelighed”. Man kan fx mene, at skolens formål er at skabe livsduelige børn. Men hvad er det helt præcist, man mener, når man siger, at børn skal være livsduelige? Handler livsduelighed om, at test fylder for meget i skolerne, og vi i stedet skal fokusere mere på dannelsesaspektet? Eller betyder livsduelighed, at man skal styrke elevernes kompetencer med henblik på optimering af læringsudbyttet?

Forfatteren skriver indledningsvist, at begrebet er en såkaldt flydende betegner det vil sige, at det er et begreb, der kan defineres på mange måder. Og pointen er derfor, at hvis man fx siger, at skolen opgave er at gøre børn livsduelige, ja så har man faktisk ikke sagt så meget. For hvad menes der egentlig med begrebet, når det kan forstås på mange måder?

Formålet med bogen er derfor også krystalklart: At ruste læseren til at kunne forholde sig til debatterne og selv deltage i dem. Det er et prisværdigt formål, og bogen klæder læseren på til at få et overblik og en forståelse af begrebet. Pia Rose Böwadt fører os kompetent gennem en masse teoretikere for at vise, hvor komplekst begrebet er. Bogen kan på den måde ses som en lang begrebsanalyse, og begrebet bliver delt op i forskellige perspektiver, der forstår livsduelighed på forskellige måder:

Den livsfilosofiske livsduelighedspædagogik her er Grundtvig og Løgstrup centrale spillere.

Den eksistentielle livsduelighedspædagogik her er der fokus på Frankls og Anders Dræbys tanker.

Livsduelighed inden for Ny Nordisk Skole her inddrages bl.a. Lars Henrik Schmidt som teoretisk input.

Livsduelighed inden for positiv psykologi her bliver begrebet forstået i relation til resiliens og robusthed.

Bogen er målrettet studerende og undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen samt universitetsstuderende. Det er en bog, man bliver klogere af og bogens formål med at analysere et enkelt begreb, så vi kan bruge det mere præcist i diskussioner, er meget prisværdigt og ikke mindst af demokratisk vigtighed.

 

Faglitteratur
Hans Reitzels Forlag
Pia Rose Böwadt
184
Christoffer Boserup Skov
8. marts 2019

Seneste anmeldelser

Impostor-komplekset
Faglitteratur
Tarantino Roadtrip
Skønlitteratur

Tilmeld dig vores nyhedsbrev