Karakterer fylder i dagspressen som aldrig før. Det gælder både karakterkrav til gymnasiet, karaktergivning i folkeskolen og prøvekarakterer til eksamen. I en opdateret 2. udgave af udgivelsen Karaktergivning forsøger forfatterne at give en grundig indføring i emnet, men overser dog vigtige diskussionsområder.

Udgivelsen består af tre overordnede kapitler. Et første kapitel som introducerer til emnet karaktergivning. Et andet kapitel som omhandler karaktergivning i grundskolen. Og et sidste kapitel som består af opslagsord.

Første kapitel er helt klart bogens stærkeste. Her får man som læser en grundig introduktion til emnet med fokus på bl.a. de tre grundlæggende begreber: validitet, reliabilitet og gennemskuelighed, som samlet set skal gøre karaktergivningen troværdig. Kapitlet, som naturligvis er ret teoretisk anlagt, beskriver sammenhængen mellem mål og karaktergivning og giver et godt grundlag for at kunne diskutere karaktergivning. Det gælder både karakterer ved skriftlige og mundtlige prøver, flerfaglige prøver og projektprøver. Undervejs er der henvisninger til ministeriets dokumenter på området, men desværre meget få helt konkrete eksempler.

Andet kapitel henvender sig naturligvis primært til grundskolelærere. Der refereres en del fra bekendtgørelser og de Fælles Mål, med henblik på at undersøge, hvordan karaktergivning foregår i grundskolen. Både hvad angår de konkrete vurderingskriterier og de vejledninger, som ministeriet har udarbejdet til at understøtte karaktergivningen. Sidste kapitel er som sagt et opslagsværk, som ikke tjener det helt store formål i udgivelsen, da de fleste ord forklares undervejs.

Og det er også min primære anke mod udgivelsen. Det er ganske enkelt svært at se det overordnede formål. Måske hænger det sammen med, at det er svært at se, hvem der er modtageren. Jeg tvivler på, at det vil have interesse for den almene grundskolelærer. Dertil er der alt for få konkrete eksempler, som kan anvendes i en didaktisk konktekst. I stedet er der som sagt henvisninger til materiale, som kan findes på ministeriets hjemmeside med beskrivelser af karakterniveauer m.v. Hvis bogen ønskede at være en hjælp for læreren til at kunne didaktisere den daglige bedømmelse bedre, så skulle den give langt flere gode anvisninger til, hvordan man kan arbejde med karaktergivning og feedback i undervisningen. Det er der stort set intet af. Undtaget en model på side 54, som forklarer, hvad der skal bedømmes op til en standpunktskarakter.

Det næste problem er, at bogen stort set ikke fokuserer på andre former for feedback end karaktergivning. Flere steder nævnes det, at mange elever efterspørger karaktererne i 8. klasse, og ligefrem glæder sig til at blive vurderet rigtigt. Men hvad med den forskning, som peger på det modsatte? At karakterer er årsager til stress, nederlag og manglende motivation særligt blandt de svageste elever? Forfatterne burde i det mindste nævne, at der her er et felt, som også kunne være interessant at undersøge. Det har meget lille vægt. Det kunne også være oplagt at skrive langt mere om formativ evaluering, som de seneste på år har fået stadigt større vægt. Og som diskuteres livligt.

Det kunne også have været bogens formål. At være et indlæg i debatten. Men det er desværre heller ikke et fokus for forfatterne, som meget få steder berører de uenigheder, der er på dette område.

Bogens største problem er således, at den hverken vil det ene eller det andet. Og så bliver det ganske enkelt som læser svært at se, hvad der er formålet med bogen.

Faglitteratur
Dafolo
Signe Holm-Larsen og Niels Plischewski
130
Sune Weile
22. november 2017

Seneste anmeldelser