Denne bog er målrettet professionelle behandlere – læger, psykologer, psykiatere – men også pædagoger, lærere og socialrådgivere samt andre, der møder mennesker, der skader sig selv. Der er masser af god og faktuel viden at hente i bogen, men min oplevelse er, at den meget brede målgruppe afspejles i bogens lidt ustrukturerede behandling af emnet.


Bogen indledes med en case om Louise. Casen beskriver Louises liv hen imod og under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling, og trods en stereotypisering af Louises historie indrammes essensen i et livsforløb med selvskadende adfærd på en forståelig og genkendelig måde.


I de første fire kapitler indføres læseren grundigt i den kliniske definition på NSSI – Non-Suicidal Self-Injury, samt de forskellige former for selvskade, der hører under denne betegnelse. Yderlige gennemgås en slags ”State of the art” indenfor selvskade-forskning, forskellige diagnosesystemer benævnes, myterne om selvskade behandles og epidemiologien beskrives. Skriver man opgave om emnet eller undersøger emnet akademisk af anden årsag, er der derfor masser af information og faktuel oplysning at hente i disse kapitler. Dog virker kapitlet om myter en anelse ude af kontekst i sin form, men måske kan det ses som et afbræk i en informationsmættet gennemgang.


Kapitel 5 og 6 er en sociologisk og psykologisk gennemgang af selvskadens bagvedliggende faktorer, og i et langt kapitel 7 gennemgås forskellige almene udviklings- og tilknytningsteorier, der knyttes sammen med selvskadende adfærd i dysfunktionelle udviklingsmønstre. Ind i mellem understøttes gennemgangen af små cases og eksempler fra skønlitteraturens og musikkens verden. Hvis det er tænkt som et skriveteknisk forsøg på at gøre bogen mere ”læsevenlig”, virker det dog forstyrrende, at der midt i en faglig gennemgang citeres fra Nine Inch Nails-tekster eller at fiktive personer fra skønlitteraturens verden bruges som eksempler.


Kapitel 8 og 9 går i dybden med den følelsesmæssige side af selvskade og de mønstre, der ligger bag. Her er der god viden og forståelse at hente for den, der arbejder med selvskadende mennesker i praksis. Særligt modellerne i kapitel 8 giver en god indsigt i de processer, der ligger bag selve handlingen og kan derfor fungere som et forståelsesredskab til at genkende de forskellige stadier i selvskaden og dermed også at kunne arbejde med det på flere niveauer.


Kapitel 10 er en patofysiologisk og neurobiologisk gennemgang af hjernen og neurotransmittere og her knyttes både den forudgående biologiske og den psykosociale udvikling sammen med selve oplevelsen under selvskade. Har man interesse i neuropædagogik, er der meget spændende viden i dette kapitel.


I kapitlerne 11 -15 er fokus behandling og relationen mellem behandler og behandlede. Kapitlerne gennemskinnes af et gedigent etisk menneskesyn, hvor anerkendelse i bedste ”Honnetske forstand” fremhæves i gennemgangen af det grundsyn, der bør præge behandlingen, og – ganske sympatisk – også har fokus på den påvirkning, det har på den professionelle, at være i en relation, med et menneske der gør skade på sig selv.


Det sidste kapitel – 16 – er rettet mod pårørende, og arbejder man i praksis med mennesker, der skader sig selv, bibringer dette kapitel en god forståelse for de oplevelser, pårørende til et menneske, der skader sig selv, går igennem måske dagligt. I pædagogisk arbejde er helhedssynet jo essentielt og dette kapitel er yderst brugbart i den kontekst.
Bogens titel er "Selvskade – psykologi og behandling", og det er netop psykologi og behandling, der er i fokus. Ønsker man derfor viden om dette, hvad enten der er praksisrettet interesse eller i forbindelse med opgaver om emnet, så er bogen fuld af god information. Jeg savner dog et kapitel om pædagogik, der kunne gøre bogen mere anvendelig i en pædagogisk praksis. 
Bogen er grundigt underbygget med kildereferencer og er derfor optimal til opgaveskrivning om emnet.
Faglitteratur
Hans Reitzels Forlag
Bo Møhl
392
Bine Siefert
17. marts 2016

Seneste anmeldelser

Spor af Liv
Skønlitteratur
Mester Ester
Skønlitteratur

Tilmeld dig vores nyhedsbrev