Alle

Hvad er verdens bedste pædagog god til?
Pædagogik
Anders er en lattermild dreng på 2 år. Han går i vuggestue og er der dagligt i mange timer. Efter frokost skal alle børn ud og sove. Men inden det skal Anders 'ud i køkkenet'. Det skyldes hver...
Fremtidens pædagogik
Læreplaner
”Udfordringen i al opdragelse ligger i det område, hvor børnene vil mere end de voksne synes de skal og de voksne vil bestemme mere end børnene synes de skal! Spørgsmålet er, hvordan de voksne møder b...
Afbildning af børn på internettet – er et etisk regelsæt løsningen?
Computere
Skrevet af: Sadedin E. Jepsen, Pædagog, Leder af Videncenter for IT pædagogik og forfatter til bogen ”Den kreative computer” – om brug at IT i daginstitutioner. Læs mere om bogen på www.denkreati...
Om DRAMUFODI og værkstedsaktiviteter
Udtryksformer
Børn lever af engagerede voksne - voksne liver op af engagerede børn. Rikke Holler, Kunstmaler, musiker og pædagog, tidligere ansat som børnehaveklasseleder og som kunstpædagog på værkstedet på B.C...
Er følelser individuelle?
Psykologi
Påstanden i teksten er, at den pædagogiske verden mangler forståelse for, at følelser ikke ”kun” er noget individuelt, samt at pædagoger i for høj grad er fokuserede på følelser som noget individuelt....
Læreplaner skal give alle børn de bedste forudsætninger.
Læreplaner
Men 10 % af alle danske børn vokser stadig op i familier med sociale problemer. Disse børn får ofte senere i deres liv svært ved at klare sig i uddannelsessystemet, holde sammen på en familie, tage si...
Empatisk overbelastning
Psykologi
Søvnløsheden begynder sit indtog, såvel indsovning som gennemsovning volder besvær, den nærmeste familie ser på med bekymring, kroppen siger fra, alt imens man prøver at holde sammen på sig selv, sit ...
Hvorfor?
Uddannelse
Svaret er i og for sig helt enkelt: Fordi det er der nogen der ser ud til at have i sinde, og disse nogen har måske magt som de har agt. Ved at svare på den måde kommer vi til at fralægge os ansvaret ...
Hjælp dit barn til et lidt lettere liv!
Artikel
Jeg tror, at jeg er ved at have en alder hvor det er ok at henvise til, at der opdragelsesmæssigt er nogle gamle standarter som jeg mener, at vi ikke må glemme i al den info vi får om opdragelse. ...
Relation- et nøgleord i forældresamarbejde!
Artikel
hvem skal tage sig af børnenes opdragelse i en tid, hvor en meget stor del af dem er i skole og/eller på institution det meste af deres vågne tid? Det enkle svar, jeg ofte hører i debatten om dette s...
Lederjob med indbygget distance
Ledelse
Denne artikel har været bragt i det nye tidsskrift for institutionsledere ”institutionsLEDEREN” nr. 2 Maj 2002, side 10. Ledelse er et job og ensomhed er en følelse! Hvordan hænger det sammen? Hvis...
Venskab i vuggestuen
Pædagogik
Omklædning og snak foregår samtidig på mange planer og stemningen er god. Den ansatte kommer til at kalde en dreng på 3 år ved en anden drengs navn, og drengen spørger: 'Hvorfor bruger du ikke mit...
De nye børn
Artikel
Modtagelsen af de nye børn er en situation, der påvirker hele huset. Især i højsæsonen hvor det ikke er unormalt at opleve, at en betydelig stor del af børnegruppen skiftes ud i løbet af et par månede...
Sundhed som religion
Sundhed
Hvad er sundhed? Det viser sig at være vanskeligt at definere. Men det er i al fald noget et sundt menneske har. Men hvad er så sund mad? Er det mad der har sundhed? Og en sund indstilling? En sund in...
Børn, trivsel og mestring
Sundhed
På Hillerød Sygehus har vi derfor søsat et projekt med det mål at sætte fokus på mistrivselssignaler fra børn og dermed skærpe daginstitutionspersonalets bevidsthed og opmærksomhed samt give konkrete ...
Tro eller viden i socialt arbejde
Special området
Dertil kommer at der er en udbredt opfattelse af at viljen til at yde noget til afhjælpning af forholdene fra de bevilgende myndigheders side nu er aftagende, på trods af at politikerne siger det mods...
Det trygge – og ”farlige” lærerværelse!
Artikel
En dag kommer en ny lærer til, som ikke er klar over at han sætter sig på ”nogens” stol! Der bliver uorden i vanerne – kollegerne bliver nødt til at gøre noget andet end de plejer. Hvordan ville den s...
Misbrugssagen slutter ikke i retten
Artikel
Sammen med Børnesagens Fællesråd, Red Barnet og en række uafhængige eksperter på området, offentliggjorde Børnerådet i 2001 et forslag til, hvad vi kaldte en optimal model for afhøring af børn i sager...
Den mentale ungdom
Artikel
ØJNENE DER SER For 10 år siden var det fint hvis man kunne sige om et menneske at vedkommende så ungdommelig ud. Det var en markering af at man havde lagt mærke til at vedkommende klarede sig godt. I ...
Relation -et nøgleord i forældresamarbejde!
Pædagogik
hvem skal tage sig af børnenes opdragelse i en tid, hvor en meget stor del af dem er i skole og/eller på institution det meste af deres vågne tid? Det enkle svar, jeg ofte hører i debatten om dette s...
-->