Alle

Social udvikling – en oversigt
Kompetencer
I et psykologileksikon, der er udkommet for ganske få uger siden, findes der mærkeligt nok ikke et opslag om ”social udvikling”. Men det betyder jo ikke, at børn ikke udvikler sig socialt. Enhver,...
Pædagogisk faglighed- i tråd med tiden
Artikel
Spørgsmålene lyder således 1. Hvilken betydning har den samfundsmæssige udvikling for børneopdragelsen i dag? 2. Hvordan håndterer nutidens forældre opdragerrollen - og hvad kan de udvikle...
Læseplaner i børnehaven?
Læreplaner
Ministeren ønsker at tilbuddet i børnehaveklassen skal struktureres og målrettes mere end det er, således at undervisning i dansk og matematik kan påbegyndes tidligere. Man må antage at det er...
Er følelser individuelle?
Personale
Sammenfatning Følelser fylder meget i det pædagogiske arbejde. Men oftest er det i form af "jeg føler" eller "du føler". Følelser er enten dine eller mine. Begreber som "Det...
-->