Alle

Organisationskultur i daginstitutionen
Organisationsudvikling
Indledning Er vi løsningsorienteret eller problemfikserede? Hvordan forklarer vi årsagen til forskellige hændelser? Svarene på disse og mange andre spørgsmål kan give os et billede af vores...
Når man spiller en spontan historie
Udtryksformer
Hatteteater er med tiden blevet en populær form – både som professionel underholdning og som pædagogisk aktivitet. Mariane Siem har været historiefortæller i...
Mål for samarbejde
Forældresamarbejde
I dagens daginstitutioner lægges der stor vægt på kvaliteten i forældresamarbejdet. Mange gennemfører brugerundersøgelser og har en åben dialog med forældre, sådan at forældrene får reel...
Den vanskelige samtale – en case
Personale
Man kan besvare spørgsmålene sammen i ledergruppen, diskutere sig frem til forskellige løsninger samt spille rollespil, hvor man skiftes til at tage rollerne. De, som ikke deltager, er observatører...
Kritiske arbejdssituationer: cases til diskussion
Personale
Indledning Her præsenteres syv situationer som udgangspunkt for diskussion. Disse kan være udgangspunkt for et personalemøde. Del personalet i grupper og lad dem diskutere sig igennem forskellige...
Engageret kommunikation
Kommunikation
Nu er det jo slet ikke sådan, at alle børnehaveansatte har et medfødt talent for anerkendelse og dybere indsigt i metakommunikative processer. Sagt på den pæne måde er nogle sågar kun lidt...
Hvad er didaktik?
Teorier
Didaktik Didaktik er oprindeligt græsk og betyder at undervise, belære. I enkelte sammenhænge bliver didaktik oversat med undervisningslære. (Bjørndal og Lieberg 1978). I andre sammenhænge knytter...
Konflikter og konflikthåndtering
Personale
Forbered dig før samtalen finder sted Sæt tid nok af til samtalen og undgå forstyrrelser Tænk igennem hvad du ønsker at opnå med samtalen Find konkrete eksempler som kan illustrere...
Klassikere i hverdagen
Kommunikation
”Hvor er du dygtig!” Kan man være dygtig til at spise? Eller handler det om en oplevelse? Børn forstår udmærket, at hvis sidemanden, som har spist sin mad op, er dygtig, så er man selv, hvis man ikke...
LØFT – en indføring
Personale
Indledning Cand. psych.Gro Johnsrud Langslet, som har bred erfaring med brug af løsningsfokuseret terapi i organisationer, er slået igennem med sine dynamiske og for mange opsigtsvækkende tanker om,...
Kunst i børnehøjde
Udtryksformer
De fleste forældre lader børnene blive hjemme, når de tager på kunstudstilling. Børnene synes, det er kedeligt at gå rundt og kigge på "voksenkunst", hvor de skal være stille og ikke må røre ved de...
Rigtigt legetøj
Leg og legetøj
Det første år Leg er udvikling, leg er glæde. For at udvikle sine sanser og bruge sin krop er barnet det første år afhængig af lyd, lys, farve, form og bevægelse. Barnet skal fra første stund have...
Om kreativitet på arbejdspladsen
Personale
Børn er kreative, siger vi. De skaber, omskaber og udvikler begreber og ting rundt omkring sig hver eneste dag. Voksne har ikke de samme behov. Hvorfor? En naturlig grund er, at vi har så mange...
Legeteorier
Leg og legetøj
Ifølge Piaget (1962) er leg sammen med imitation grundlæggende for den kognitive udvikling. Mens imitation hovedsagelig forstås som en ren akkommodationsproces, forklarer Piaget leg som mere ren...
Indføring i Marte Meo-metoden
Teorier
Vi er ikke enten gode eller dårlige samtalepartnere, men vores verbale og nonverbale adfærd bliver hele tiden påvirket af den kommunikationssituation, vi er i. Jo mere vi er i stand til at forholde...
Tanker bag Montessoripædagogik
Teorier
Montessoripædagogik Montessoripædagogikken blev udviklet tidligt i dette århundrede af den italienske læge Maria Montessori og har længe været etableret i mange lande. Maria Montessori begyndte sit...
Maria Montessori
Teorier
Personalia: Hun var Italiens først kvindelige læge. Hun fik sin første ansættelse som læge på børneafdelingen ved den psykiatriske universitetsklinik i Rom, og der kom hun for første gang i kontakt...
John Dewey – den (post)moderne pædagogiks far?
Teorier
Bare navnet kan få associationerne til at løbe i nærmest det uendelige. Deweys tanker og filosofiske ideer regnes af mange som de mest betydningsfulde for pædagogikken som fag. Der eksisterer...
Rudolf Steiner 1861 – 1925
Teorier
Videnskabsformidlingen skulle derfor hjælpe barnets åndelige udvikling frem og ikke kun være en formidlingsinstitution for intellektuel viden. Hans tanker har været lige så omstridte som afholdte....
Burrhus Frederic Skinner
Teorier
Korte biografiske data Burrhus Frederic Skinner blev født i Susquehanna, Pennsylvania i 1904. Hans hjem var præget af varme og stabilitet. Faren var jurist, moren var ifølge Skinner ”kvik og køn” med...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev