Alle

Vygotsky – en kort indføring
Teorier
Han studerede medicin og litteratur ved universitetet i Moskva 1913-1917 men var mest optaget af de humanistiske videnskaber. 1918-1924 opholdt Vygotsky sig i byen Gomel og brugte al sin tid på...
Piaget mod Vygotsky – børns private tale
Teorier
Indledning Ifølge Piaget er barnet selv den vigtigste kilde til kognition. Barnet er en aktiv, selvmotiveret udforsker, som skaber ideer og prøver dem af i verden rundt omkring sig. Alt dette foregår...
Jean Piagets teori om kognitiv udvikling
Teorier
Indledning Alle pædagoger har mødt Piagets teorier i løbet af uddannelsen. Hans teorier er efterhånden blevet kritiseret meget og kan måske siges at være noget forældede, men der findes få teorier,...
Om Jean Piaget 1886 – 1980
Teorier
Den kognitive udvikling Vi ser på tænkningens udvikling med udgangspunkt i Jean Piagets teori om den kognitive udvikling. Piaget var optaget af spørgsmålet om, hvordan vi udvikler erkendelse eller...
Eriksons teori om den psykosociale udvikling
Teorier
Eriksons syn på tilegnelsen af ego-identitet i ungdomsårene er et led i hans teori om de otte stadier i den psykosociale udvikling. Hvert stadium indebærer en krise, hvor to mulige udfald stilles op...
Hvad fremmer kreativitet i børnehaven?
Personale
Indledning Kan du undgå, at ideer, som foreslås, bliver skudt ned og aflivet, før de i det hele taget kommer i gang. Alle, som arbejder i en børnehave, har et billede af, hvad de mener, en børnehave...
Dr. Howard Gardner
Teorier
Howard Gardner har udgivet mere end 20 bøger om emner inden for læring, psykologi, kommunikation, kreativitet, kunstforståelse og ledelse. Howard Gardner er bedst kendt for sin teori om...
Hjælp, jeg skal holde et oplæg!
Personale
Indledning Før eller siden sker det! Du bliver bedt om at holde et oplæg foran en gruppe mennesker. Måske skal du holde et oplæg for de andre i børnehaven eller for ledelsen i kommunen. Måske skal du...
At arbejde med værdigrundlag i børnehaven
Organisationsudvikling
Om at stemme i blinde Hvis det gælder om at sætte kryds på stemmesedlen ved et kommunalvalg eller at svare på en henvendelse fra en bekymret far, så er det vores værdier, som styrer vores valg. Men...
De 7 intelligenser
Teorier
Artiklen er hentet fra Design at Work I begyndelsen af 80’erne lancerede Harvard-forskeren Howard Gardner sin teori om multiintelligens. Gardner er hjerneforsker og gennemførte sammen med flere...
Danske daginstitutioner er plaget af støjforurening
Sundhed
På Blå Stue trækker en lille gruppe drenge den store træborg tværs over gulvet og ind under lampen. Ridderne stilles op på rad og række. I den anden ende af rummet sidder to børn i sofaen og kikker i...
Når Teater Underviser
Udtryksformer
“…Endnu en perker ruller en ældre dame! …Paki-butikkerne overtager High Street! …Giv dem en sum penge og send dem hjem!!…” Jamie læser op fra avisen, med overraskelse og væmmelse i stemmen. Hun...
Børnerådet er det danske børneombud
Artikel
Det gjorde komiteen faktisk også i sin forrige rapport, uden at det dog har afstedkommet konkrete regeringsinitiativer endnu. Det har fået et par debattører til at kræve at der etableres en...
Jeg har fået aflivet en del myter
Læreplaner
Af Henriette Korch, pædagogisk konsulent, og Charlotte Sigurdsson, forælder. Da jeg som forælder første gang hørte, at alle daginstitutioner skulle indføre læreplaner, tænkte jeg: Åh nej – lad mine...
En opbyggelig skulptur
Artikel
Da jeg ankommer til caféen på Christianshavn, hvor jeg har aftalt et møde med forfatteren Pablo Henrik Llambías, er den slet ikke åben endnu. Det er åbenbart et populært sted, for vi står en...
Uddannelsesreform og specialisering
Uddannelse
Til daglig er jeg forstander på Bagsværd Observationshjem. Det er en specialinstitution for små børn mellem 0 og 5 år, der er anbragt med henblik på observation, pædagogisk-psykologisk undersøgelse...
Fejlplaceret – og hvad så?
Special området
Børn og unge skal, fra kommunens side, kunne tilbydes et fritidstilbud. Dog sker det at kommunen må placere visse børn og unge i et institutionsmiljø, som ikke lever op til det børnene og de unge har...
Sikkerhed på legepladsen -Det er ikke for børn!
Sundhed
Skal vi have amerikanske tilstande med manualer for børns leg eller skal vi finde en mere fornuftig måde at forvalte legerummet på? ”En dromedar er en hest, der er designet af en komite”, lyder...
Om at tænde mørke
Uddannelse
Lys er noget, vi kan skabe eller tænde, hvorimod mørke almindeligvis ikke er noget, vi aktivt skaber. Undtagelsen herfra er den nuværende regering, der med undervisningsministerens redegørelse om...
Iagttagelse og skældud-projektet
Pædagogik
Af Erik Sigsgaard, forsker ved Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet, og Karin Pharès, Familiehusene i Karlslunde, udviklingscenter for børnefamilier i Greve  kommune Kernen i...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev