Nyeste

Dannelse – Kontekster, visioner, temaer og processer
Bogen indeholder som sagt otte artikler, som alle har hver sin vinkel på det overordnede emne dannelse. En del af artiklerne tager udgangspunkt i den seneste folkeskolereform og forsøger at give et...
Smukke & lille skat
De to halvsøster, Pia og Mille, har hver sin fortællestemme. Grafisk ser man forskellen ved, at kapitlernes titler er sat med forskellige skrifttyper, og at der er tilføjet en sommerfugl i Milles...
Valget
Xenia er en mere rund karakter, end hun umiddelbart lyder til. Hendes store dilemma er at vælge mellem at bevare sit anarkistiske aktionsmønster og at optræde tilpas politisk korrekt til at kunne...
Elis Verdensrum
Børn er gode filosoffer: De stiller spørgsmål, som vi voksne ofte ikke skænker en tanke eller tager for givet og Elis verdensrum er et glimrende afsæt til at tale om vores oplevelser af tiden. Vi...
Silas og den sorte hoppe
Som handlingen skrider frem, får vi mere og mere at vide om Silas: Han er 13 år og kommer fra en lille gruppe gøglere, hvor hans mor er linedanser. Han ville gerne ride på heste som Carlo, men...
Lille Virgil
Bogen består af en række kapitler, som hver er selvstændige fortællinger om tre venner. Lille Virgil er den opfindsomme dreng, som bor i bagerens hønsehus sammen med en etbenet hane. Læseren hører...
Børn og seksualitet
Bogen er let læselig og overskuelig med flere cases undervejs og faktabokse, hvor man hurtigt kan hente viden om den alderssvarende adfærd og bekymrende adfærd. Bogens kapitler er delt op, så man...
Hattie på dansk
En gang imellem får man som anmelder en bog i hænderne, hvor man tænker, at hvis der var én bog alle skulle læse, så var det den her. Sådan er det med Hattie på dansk. Bogen, som er skrevet af seks...
Tankestrøm og -streger
Ingen kender dagen i morgen, og alt kan være forandret på et splitsekund. Vi, der har oplevet det samme, nemlig at miste en bror eller søster, kan nemt identificere os med dine tanker, digte, streger...
Styrkebaseret pædagogik i daginstitution og skole
Alles styrker og kompetencer kan gøre en positiv forskel for alle, og er en gevinst for både børn og kollegaer. Positiv forandring giver fornyet styrke og næring til at bibringe endnu mere udvikling...
Kvalitet i dagtilbud
Kvalitet i dagtilbud indeholder en historisk gennemgang af udviklingen fra børnehavernes opståen og den didaktiske og den samfundsmæssige udvikling igennem det 20. århundrede til de daginstitutioner,...
Udviklingsbilleder
Har man erfaring med den pædagogiske praksis og besidder en god teoretisk basisviden, så ved man en del om barnets udvikling. Man kan derfor bruge bogen til at blive bekræftet i det, man allerede...
Videnskab og pædagogik
Bogen består af 8 dele, som hver indeholder en række kapitler. De enkelte dele omhandler forskellige pædagogiske retninger som fx positivisme, kritisk teori, poststrukturalisme og fænomenologi. Bogen...
Når en drage drager ud
Når en drage drager ud på en lang og luftig færd er den ikke særligt bange for mænd med skjold og sværd Den snupper let en ungmø og gemmer hende væk og venter på en mægtig ridder rider frem så...
Børns leg og eksperimenterende virksomhed
Bogen beskriver bl.a., hvordan legens nuancer, processer, perspektiver, indgangsvinkler og udvikling er medskabende og udviklende for børns sproglige, kognitive, og emotionelle udvikling. Børns indre...
Selvkontrol hos børn og unge
Selvkontrol defineres som "en mekanisme, din hjerne sætter i gang, når den skal hjælpe dig med at træffe de rigtige valg, selv om du har lyst til noget andet." Selvkontrol kan trænes, endda med lette...
Sådan koder du
Det er bygget pædagogisk op, så man starter med simple manøvrer og det lykkedes at give indtrykket af, at det faktisk både er nemt og sjovt at lære at kode. Og det er netop bogens grundtanke; at det...
Mimbo Jimbos store kasse med bøger
Siderne er virkelig tykke og kraftige, så de tåler både bid, kast og hvad de helt små nu ellers kan finde på. Det gør det også nemmere for de små at styre bøgerne, og de kan øve sig i at bladre....
Den utrolige bog med pærelette opgaver
Figurerne Mitcho og Sebastian er gennemgående, og det er dem, læserne skal hjælpe med forskellige ting. Der er fine, fantasifulde illustrationer med en tilpas detaljegrad, så læserne både kan gå på...
Huset der vågnede
Hr. Larson går rundt i huset fra rum til rum og mindes sin hustru og sine børn. Hr. Larson kigger på sin afdøde hustrus malerier med smukke valmuer og sommerenge. Han husker tilbage på de...
12 ... 45678 ... 3940

Tilmeld dig vores nyhedsbrev