Profiler

Find den rette foredragsholder til dit næste arrangement. Pædagogen.dk tilbyder en lang række dygtige og engagerede oplægsholdere med stor ekspertise indenfor det pædagogiske felt.
Find en foredragsholder

Anmeldelser

Lad dig inspirere af vores store samling af anmeldelser af både fag- og skønlitteratur. Vi lægger løbende nye anmeldelser af spændende pædagogisk materiale på siden, så følg med her.
Læs anmeldelser

Artikler

Pædagogen.dk tilbyder en stor samling af inspirerende artikler med pædagogisk indhold. Du finder desuden inspiration i form af presseklip og beskrivelser af pædagogiske opgaver og aktiviteter.
Læs artiklerne

Velkommen til pædagogen.dk

Pædagogen.dk en en vidensportal for pædagoger, pædagogstuderende og lignende fagpersonale indenfor det pædagogiske felt. Pædagogen.dk samarbejder med en lang række dygtige og anerkendte foredragsholdere og kursusledere indenfor de pædagogiske emner. Vores fokus er på formidling af kontakten mellem vores oplægsholdere og dig, der ønsker lærerige, underholdende og tankevækkende foredrag til dit næste arrangement.

FIND FOREDRAGSHOLDER

Pædagogen.dk tilbyder en lang række informationer om oplægsholdernes ekspertise og erfaringer, så du har mulighed for at finde netop de kompetencer og de specifikke emner, du leder efter. Fælles for oplægsholderne på Pædagogen.dk er, at de alle har viden og erfaring at tilbyde indenfor det pædagogiske område.

Alle profiler

LONNIE LIV
Familiekonsulent, projektkoordinator, forfatter og foredragsholder
CAMILLA KAJ PAULSEN
Kultursociolog, forfatter og foredragsholder
TINA ESPANDER
Psykolog, lærer og foredragsholder
Pernille Slot
Foredragsholder og ekspert i non-verbale signaler
JØRGEN LYHNE
Neuropsykolog, lektor og ekspert i trivsel og gode læringsmiljøer
HELLE OVERBALLE MOGENSEN
Fagbogsforfatter, inklusionevejleder og foredragsholder
ANJA MARCHALL
Cand.pæd. og ph.d.
BO BRESSON
Familiestrateg, far til fem og foredragsholder
CHRISTINA MEDOM
Konsulent, underviser og foredragsholder
JEPPE OG JAZZHYÆNERNE
børnejazzorkester
LARS STILLING NETTEBERG
Socionom med speciale inden for forebyggelse og afhjælpning af mobning
CHARLOTTE BRØNSTED
Konsulent, underviser og pædagogisk supervisor

Seneste blogindlæg

29. november 2018
Inklusion – er det bare et af tidens hurra-ord? Et skønt Utopia? Noget, det er umuligt at arbejde med, når normeringen i de fleste daginstitutioner lader meget tilbage at ønske?

Det mener jeg ikke, selv om en god normering er tvingende nødvendig set ud fra en række perspektiver og det vil jeg gerne være med til at kæmpe for. Men inklusion handler om andet og mere! For etablering af inkluderende læringsmiljøer er forankret i grundlæggende værdier. Ser jeg hele mennesket bag de vanskeligheder, som barnet aktuelt er udfordret af? Og reagerer anerkendende? Er jeg som professionel bevidst om mine egne og min institutions kultur og syn på normalitet. Evner jeg at etablere stærke relationer og fælles opmærksomhedsstunder om et væsentligt indhold? Kan jeg genere oplevelser og aktiviteter, der rammer det enkelte barns/gruppens styrker og interesser - men samtidig udfordrer og træner det som kan være svært? Det er meget enkelt for mig at stille alle disse spørgsmål. Det er straks langt mere komplekst at omsætte teori og tankestof til god pædagogisk praksis, men vi har intet valg det er det, som skal til. Det fælles pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan hjælper os med at afstikke en ramme også for inklusion, men det er den enkelte institution, leder og medarbejder, der - med læringsmiljøet og hverdagens pædagogik, står for indholdet. Det er mit håb, at bogen Inklusion i daginstitutionen samt det konkrete redskab Læringsmiljø-modellen kan give inspiration, styrke og mod til at arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer.   


Anne Marie Marquardsen
Pædagog, leder, konsulent, forfatter og foredragsholder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev